Natisni

Naloga

Lokacijsko združevanje organov državne uprave na enem naslovu

Ukrep / Lokacijsko združevanje organov državne uprave na enem naslovu

Zgodovina statusov

30.06.2021 R
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Lokacijsko združevanje organov državne uprave na enem naslovu
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2020
Tip naloge Spremenjen način dela
Vpliv na subjekte Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 1.: Učinkovita organiziranost
1.1.: Učinkovita organizacija centralne ravni državne uprave
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.06.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: Dne 15.5.2020 je bila v okviru navedenega ukrepa opravljena primopredaja objekta UC Koper na naslovu Piranska cesta 2, Koper, kjer so se umestili naslednji uporabniki: - Upravna enota Koper; - Finančna uprava RS; - Geodetska uprava RS; - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin; - Zdravstveni inšpektorat RS; - Inšpektorat za okolje in prostor; - Direkcija za infrastrukturo; - Inšpektorat za infrastrukturo; - Direktorat za informacijsko družbo in informatiko. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2019: V letu 2019 je bila zaključena energetska sanacija in preureditev prostorov UE Šmarje pri Jelšah in vzpostavljen upravni center, kjer poleg UE delujejo še Sodišče, Policija, GURS, FURS in inšpekcijske službe. V letu 2019 smo pričeli s preureditvijo in sanacijo poslovne stavbe v Postojni - Gregorčičev drevored, kjer se bo vzpostavil upravni center, v katerem bosta delovala UE, GURS in AJPES. Realizirali smo nakup poslovne stavbe v Celju, v kateri bodo v letu 2020 pričele delovati vse inšpekcijske službe v Celju. Dodatno smo pričeli s pripravami na investicije v UE Vrhnika.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2018: V letu 2018 je bil urejen upravni center v Ilirski Bistrici, v katerem poleg UE Ilirska Bistrica delujejo FURS, Zavod za zaposlovanje urad za delo Ilirska Bistrica in CSD Ilirska Bistrica. V letu 2018 je bila dokončana notranja sanacija poslovnih prostorov UE Lendava, kjer poleg UE delujejo inšpekcije in po novem tudi GURS OGU Lendava.