Natisni

Naloga

S spremembo Zrud-1- se odpravljajo nekatere napake, nejasnosti in pomanjkljivosti določb veljavnega zakona, ki onemogočajo ali zavirajo reševanje upravnih in drugih postopkov. Ni razvidna vsebina vloge za podelitev rudarske pravice, zaradi česar zainteresirana pravna ali fizična oseba praktično ne more vložiti popolne vloge, kar podaljšuje upravne postopke. Postopek za možno izdajo koncesijskega akta je razdeljen na več zaporednih postopkov, kar pomeni večkratno pozivanje k dopolnitvam vlog.

Ukrep / Poenostavitev postopka sklepanja koncesijske pogodbe na podlagi Zakona o rudarstvu

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja S spremembo Zrud-1- se odpravljajo nekatere napake, nejasnosti in pomanjkljivosti določb veljavnega zakona, ki onemogočajo ali zavirajo reševanje upravnih in drugih postopkov. Ni razvidna vsebina vloge za podelitev rudarske pravice, zaradi česar zainteresirana pravna ali fizična oseba praktično ne more vložiti popolne vloge, kar podaljšuje upravne postopke. Postopek za možno izdajo koncesijskega akta je razdeljen na več zaporednih postopkov, kar pomeni večkratno pozivanje k dopolnitvam vlog.
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu ZRud-1C, ki je bil dne 27.12.2013 objavljen v Uradnem listu RS št. 111/13, se dodajajo in spreminjajo določbe, ki se nanašajo na sklepanje koncesijskih pogodb tako, da je sklepanje enostavnejše in hitrejše. Poleg tega se stranka o načinu zagotavljanja sredstev za sanacijo pridobivalnega prostora odloči v trenutku sklepanja pogodbe (če vrnjeni pogodbi ne priloži bančne garancije, se avtomatično privzame, da bo sredstva zagotavljala z vplačevanjem v EKO-sklad), zato ni več potrebe po spreminjanju predloga pogodbe in ponovnem podpisovanju s strani ministra in koncesionarja, zato je postopek hitrejši.