Natisni

Naloga

Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev čiščenja

Ukrep / Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev čiščenja

Zgodovina statusov

12.02.2019 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev čiščenja
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2018
Vpliv na subjekte Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.2.: Javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Smernice so bile sprejete in objavljene na spletni strani Direktorata za javno naročanje v mesecu oktobru 2018. Pripravljene so bile v sodelovanju z Delavsko svetovalnico, Sekcijo čistilcev pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikatom obrti in podjetništva Slovenije in Sindikatom komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije. Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa ZJN-3, njihov cilj pa je opredelitev potreb naročnika tako, da z merili izbere izvajalca, ki je cenovno primeren, njegovo delo pa kakovostno ter pri tem upošteva delovno in socialno zakonodajo. S tem smernice stremijo k socialno odgovornemu javnemu naročanju, ki temelji na upoštevanju socialnih vidikov pri javnem naročanju, s poudarkom na dostojnem delu. V smernicah so zajeta poglavja za izračun ocenjene vrednosti in izbire postopka javnega naročanja, tehnične specifikacije, pogoji za sodelovanje (usposobljenost gospodarskih subjektov), merila s poudarkom na socialnem javnem naročanju, pogodbena določila ter razlaga glede neobičajno nizke ponudbe. Smernice pragmatično pristopajo k reševanju omenjene problematike, zato vsebujejo nekaj uporabnih primerov, ki so naročnikom lahko v veliko pomoč pri dilemah in zasledovanju določb javno-naročniške zakonodaje. Z uporabo smernic se bo zagotovila konkurenca, kakovost, upoštevanje socialnih vidikov ter enakopravna obravnava ponudnikov in učinkovito izvajanje javnih naročil storitev čiščenja. Ukrep je realiziran.