Natisni

Naloga

Dodatne funkcionalnosti informacijske rešitve Statist

Ukrep / Dodatne funkcionalnosti informacijske rešitve Statist

Zgodovina statusov

23.04.2020 R
13.02.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Dodatne funkcionalnosti informacijske rešitve Statist
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 02.06.2019
Vpliv na subjekte Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.2.: Javno naročanje
2.2.1.: E-javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 02.01.2019 - 01.01.2020  Admin  23.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: V okviru Statista je zagotovljena sprememba podatkov v realnem času in spremenjen prikaz metapodatkov. Za dosego tega cilja je bil uporabljen tudi del funkcionalnosti, ki se razvijajo v okviru projekta »They buy for you«. Cilj slednjega pa je zastavljen širše, in sicer bo rezultat tega razvoj informacijskih orodij, kjer bomo lahko z analizo historičnih podatkov javnih naročil iskali vzorce, s katerimi bi lahko zaznavali morebitne anomalije v izvajanju postopkov javnega naročanja, izsledke pa uporabili za izboljšanje obstoječe zakonodaje. Drugi cilj tega projekta pa je bil kreacija interaktivne spletne aplikacije za tekoče stanje javnih naročil v Sloveniji, ki bi javna naročila v Sloveniji zainteresirani javnosti predstavljala transparentno (nadgradnja obstoječe aplikacije Statist), s čimer je zagotovljena tudi realizacija tega ukrepa. Ukrep je realiziran.  
Delno realizirano 02.01.2018 - 01.01.2019  Admin  13.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Ukrep je v pripravi, pri nadgradnji bo uporabljen del funkcionalnosti, ki se razvijajo v okviru projekta »They buy for you«, v katerem ministrstvo sodeluje z več partnerji iz tujine in Institutom Jožef Stefan iz Slovenije.