Natisni

Naloga

Izvedba pilotne aplikacije videoidentifikacije za potrebe notarjev kot nadgradnja sistema eNotar

Ukrep / VideoID Notar

Zgodovina statusov

12.02.2019 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izvedba pilotne aplikacije videoidentifikacije za potrebe notarjev kot nadgradnja sistema eNotar
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2018
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 3.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1.: Izboljšanje poslovnega okolja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Pilotni projekt VideoID Notar, ki ga je vodil MNZ ob sodelovanju MGRT in Notarske zbornice Slovenije, je izveden: - Pripravljene vsebine in postopki za izvedbo pilotnega projekta video identifikacije in e-podpisovanja na daljavo (e-hramba, izdaja certifikatov, aplikacij, možnost izvedbe DPIA – »Data protection impact assessment«), - Pripravljen predlog izvedbe notarske storitve, ki je vključena v pilotni projekt, - Izvedba pilotnega projekta video identifikacije in e-podpisovanja na daljavo (e-hramba, izdaja certifikatov, aplikacij, možnost izvedbe DPIA – »Data Protection Impqact Assessment«), priprava predloga izvedbe notarske storitve: izvedeni so bili postopki za video identifikacijo in e-podpisovanje. Pripravljena so bila navodila za delo notarja z VIN in DPIA predlogi za spremembo/dopolnitev zakonodaje za produkcijsko delovanje) . Pilotni projekt vključuje tudi predlog nadaljnjih aktivnosti (v letu 2019 je načrtovana produkcijska faza delovanja video-elektronske identifikacije in elektronskega podpisovanja notarskih listin na daljavo. Predvidena je vzpostavitev produkcijske platforme).