Natisni

Naloga

Podelitev dodatnih pristojnosti izvršiteljem

Ukrep / Povečanje učinkovitost izvršilnih postopkov

Učinki naloge / pričakovani rezultati

"Ministrstvo za pravosodje že pripravlja spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju, katerega obravnava je na vladi predvidena konec leta 2013. V okviru priprave teh sprememb bodo pristopili k temeljiti preučitvi predlogov GZS glede povečanja učinkovitosti izvršilnih postopkov s ciljem največje možne realizacije."

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Podelitev dodatnih pristojnosti izvršiteljem
Odgovorni resor Ministrstvo za pravosodje
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  "Spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ), ki določajo pravne podlage za povečanje učinkovitosti izvršilnih postopkov, so se začele uveljavljati vsaj že v letu 2010 z novelo ZIZ-H (Uradni list RS, št. 51/10), ko so bile dane pravne podlage za učinkovitejše iskanje dolžnikovega premoženja, za razbremenitev sodnikov manj zahtevnih opravil, razširitvijo možnosti poplačila upnikov pred pravnomočnostjo in drugimi ukrepi za izboljšanje učinkovitosti izvršbe. Spremembe ZIZ v smeri izboljšanja učinkovitosti izvršilnih postopkov so se nadaljevale tudi z novelo ZIZ-I (Uradni list RS, št. 26/11). Dodatno pojasnjujemo, da se s predlogom novele ZIZ-J, ki je v zaključni fazi priprave, prav tako zasleduje cilj povečanja učinkovitosti izvršilnih postopkov. Predlog novele se osredotoča na področje nepremičninske izvršbe, ki je z vidika učinkovitosti najbolj problematično, ureja pa tudi postopek poplačila imetniku zemljiškega dolga na nepremičnini, ter odloge izvršbe na predlog upnika. Med temeljnimi rešitvami iz predloga novele sta tudi poenostavitev in olajšanje izvršbe preživninskih terjatev, pri kateri sicer veljavni zakon že določa nekatere posebnosti, ki omogočajo njihovo učinkovitejšo izterjavo, ter jasnejša ureditev področja izvršiteljev. Glede na navedeno predlagamo, da se obravnavani ukrep prenese med realizirane ukrepe, saj bo predlog novele ZIZ-J v kratkem predložen v obravnavo Vladi RS."