Natisni

Naloga

Priprava oz. izdelava e-gradiv na temo integritete

Ukrep / Priprava oz. izdelava e-gradiv na temo integritete

Zgodovina statusov

12.02.2019 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava oz. izdelava e-gradiv na temo integritete
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2020
Vpliv na subjekte Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 4.: Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v javnem sektorju
4.4.: Povečanje stopnje integritete zaposlenih v širšem javnem sektorju
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Izdelana je brošura Integriteta v javnem naročanju in januarja 2019 objavljena na spletu in spletni strani MJU ter posredovana vsem generalnim sekretarjem ministrstev in občinam. V sodelovanju z Upravno akademijo in Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) so izdelani animirani edukativni interaktivni videi, kako skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter kodeksi etike javne uprave ravnati pri svojem delu. Pripravljena je zloženka za vladne funkcionarje o njihovih pravicah in obveznostih po ZIntPK. Zloženka je distribuirana vsem vladnim funkcionarjem in objavljena na spletni strani MJU. Ukrep je realiziran.