Natisni

Naloga

Spremljanje izvajanja Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019

Ukrep / Priprava in spremljanje izvajanja Programa ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2017 - 2019

Zgodovina statusov

22.04.2020 R
12.02.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Spremljanje izvajanja Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 28.02.2020
Vpliv na subjekte Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 4.4.: Povečanje stopnje integritete zaposlenih v širšem javnem sektorju
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: Program Vlade RS za krepitev integritete in transparentnosti za obdobje 2017-2019 se je iztekel in marca 2020 bo Vlada obravnavala četrto polletno in s tem končno poročilo o izvajanju ukrepov. Program izkazuje skupno prizadevanje vladnih resorjev in zunanjih deležnikov, ki so sodelovali pri oblikovanju ukrepov za dvig osveščenosti glede integritete, transparentnosti. Prizadevanja vlade pri izvedbi aktivnosti in ukrepov na tem pomembnem področju so bila prepoznana tudi s strani evropskih in mednarodnih organizacij. Po izteku dvoletnega obdobja od 2017 do 2019 je bilo od skupno 25 ukrepov, ki jih vsebuje Program, v celoti uresničenih 18 ukrepov. Ukrepi, ki so namenjeni osveščanju javnih uslužbencev v državni upravi, v javnem sektorju in na področju pravosodja, sodijo med trajne ukrepe in se izvajajo zelo uspešno. Razlog delnih in neizvedenih ukrepov, pa je v dalj potrebnem času usklajevanja med različnimi deležniki, kar pomeni, da aktivnosti za dosego ciljev potekajo. Ukrep je realiziran.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Na Vlado je bilo posredovano vladno gradivo prvo vmesno poročilo o izvajanju programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017 do 2019, ki je namenjen neprekinjenemu prizadevanju vladnih resorjev in ostalih deležnikov za izboljšanje integritete institucij, javnih uslužbencev, funkcionarjev in drugih zaposlenih v javnem sektorju ter večanju transparentnosti njegovega delovanja.