Natisni

Naloga

Vzpostavitev enotne državne spletne točke kot rezultat postopnega prenosa vsebin iz predstavitvenih spletnih mest državne uprave in hkratne postopne ukinitve predstavitvenih spletnih mest

Ukrep / Vzpostavitev enotne državne spletne točke kot rezultat postopnega prenosa vsebin iz predstavitvenih spletnih mest državne uprave in hkratne postopne ukinitve predstavitvenih spletnih mest

Zgodovina statusov

30.07.2021 R
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev enotne državne spletne točke kot rezultat postopnega prenosa vsebin iz predstavitvenih spletnih mest državne uprave in hkratne postopne ukinitve predstavitvenih spletnih mest
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2020
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 4.: Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v javnem sektorju
4.5.: Enotna kontaktna točka za uporabnike storitev javne uprave
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Trenutno so na GOV.SI objavljene predstavitvene vsebine 122 organov državne uprave, in sicer: vlade, predsednika vlade, vseh 14 ministrstev, vseh 13 vladnih služb, 35 od 36 organov v sestavi in vseh 58 upravnih enot. Skladno z Načrtom nadaljnjih aktivnosti glede upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI, sprejetim na vladi junija 2019, poteka prenos vsebin iz predstavitvenih spletnih mest državne uprave na GOV.SI. Na GOV.SI je na enem mestu objavljeno: - zbirka vseh javnih objav organov državne uprave (javnih naročil, javnih razpisov, dražb…), - zbirka vseh razpisov delovnih mest organov državne uprave, - zbirka vseh storitev v državni upravi, - zbirka vseh projektov in programov organov državne uprave, - katalogi informacij javnega značaja vseh organov državne uprave, prav tako je vzpostavljeno: - enotno mesto za vse participativne storitve organov državne uprave, vključno z imenikom vseh institucij v državni upravi, - imenik oseb na enem mestu, zaposlenih v organih državne uprave - arhiv spletišč organov državne uprave in - enotna tehnična platforma za predstavitvena, projektna in tematska spletna mesta v državni upravi. Vsaka objavljena stran na GOV.SI ima identificiranega pristojnega urednika, usposobljenih je več kot 850 zaposlenih v organih državne uprave za vnos vsebin na GOV.SI. GOV.SI se stalno nadgrajuje in optimizira, mesečno pa ima od cca. 2 do 3 MIO obiska; obisk se je povečal tudi zato, ker je na GOV.SI objavljena uradna vladna spletna stran za COVID-19. Mesečno prejmemo cca. 6.000 odzivov uporabnikov; od objave GOV.SI (juliji 2019) do danes smo prejeli skupaj 116.415 odzivov, od tega kar 81 % pozitivnih odzivov. V letu smo prejeli nagrado Netko 2020 za najboljšo spletno stran javne ali nevladne organizacije.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: Portal GOV.SI smo kot osrednje spletno mesto državne uprave javno objavili 1.7.2019, 2.9.2019 smo ukinili spletna mesta vseh ministrstev, vladnih služb in organov v sestavi, ki so bili v Sistemu enotnih spletnih strani. Vsebine je na GOV.SI do sedaj preneslo 114 organov državne uprave in Vlada RS; objavljenih je več kot 30.000 strani. Vsebine na GOV.SI vnaša 708 urednikov. Pripravljen je seznam še preostalih spletnih mest organov državne uprave, ki so izven Sistema spletnih mest, katerih vsebine se bodo preselile na GOV.SI. GOV.SI se stalno nadgrajuje in optimizira, prav tako stalno potekajo tudi usposabljanja urednikov spletnih mest; vsebina zajema tehnična usposabljanja, dostopnost ranljivim skupinam, SEO optimizacijo, pisanje za splet itd. Mesečno ima GOV.SI približno 900.000 obiska, na dan prejme vsaj 100 neposrednih odzivov, od katerih je 75% pozitivnih odzivov (odziv, da na strani najdejo, kar so iskali).  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Na podlagi potrditve operativnega načrta je bilo konec leta 2018 v razvojnem okolju vzpostavljeno osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI, v katerega so imenovani uredniki skupine GOV.SI že neposredno prenašali vsebine iz obstoječih predstavitvenih spletnih mest organov državne uprave. Vzporedno smo usposobili 568 urednikov GOV.SI za uporabo novega informacijskega sistema za vnos vsebin.