Natisni

Naloga

eBDP (elektronska vloga za pridobitev biometričnega dovoljenja za delo in prebivanje)

Ukrep / eBDP (elektronska vloga za pridobitev biometričnega dovoljenja za delo in prebivanje)

Zgodovina statusov

23.04.2020 R
13.02.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja eBDP (elektronska vloga za pridobitev biometričnega dovoljenja za delo in prebivanje)
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 01.10.2018
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 7.: Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev
7.2.: Dvig konkurenčnosti gospodarstva, tudi z boljšimi pogoji digitalnega poslovanja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 02.01.2019 - 01.01.2020  Admin  23.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: Naloga je bila zaključena že leta 2018. Postopek Prošnje za izdajo – podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo združuje 14 različnih prošenj vezanih na poslovanje tujcev, kot so: - Prošnja za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zaposlitev (17. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) - Prošnja za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zaposlitev. Tujec je imetnik veljavnega dovoljenja na podlagi bilateralnega sporazuma. (17. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) - Prošnja za podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja zavoda k podaljšanju enotnega dovoljenja za namen zaposlitve (18. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) - Prošnja za podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja zavoda k podaljšanju enotnega dovoljenja za namen zaposlitve. Tujec je imetnik veljavnega dovoljenja na podlagi bilateralnega sporazuma. (18. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) - Prošnja za izdajo prvega enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja zavoda za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (14. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) - Prošnja za podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja zavoda za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (14. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) - Prošnja za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za usposabljanja ali izpopolnjevanja tujcev (25. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) - Prošnja za podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za usposabljanje in izpopolnjevanje ( peti odstavek 25. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) - Prošnja za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za individualne storitve tujcev (26. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) - Prošnja za podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za individualne storitve tujcev (26. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) - Prošnja za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zastopnika (27. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) - Prošnja za podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zastopnika (27. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) - Prošnja za izdajo prvega enotnega dovoljenja, pri katerem soglasje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ni potrebno (šesti odstavek 37.a člena Zakona o tujcih) - Prošnja za podaljšanje enotnega dovoljenja, pri katerem soglasje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ni potrebno (šesti odstavek 37.a člena Zakona o tujcih) Tako smo presegli vseh 9 ciljnih vrednosti za leto 2020. V letu 2019 je bilo preko portala eVEM (SPOT) oddanih preko 1.390 vlog, prav tako smo izvedli krog izobraževanj referentov na upravnih enotah po vseh regijah. Ukrep je realiziran.  
Delno realizirano 02.01.2018 - 01.01.2019  Admin  13.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Na portalu SPOT (eVEM) sta bila v sodelovanju z MNZ objavljena 2 nova elektronska postopka, in sicer: • Prošnja za izdajo – podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav ali visokega šolstva (38. člen Zakona o tujcih) – vzpostavljen 12. 6. 2018 • Prošnja za izdajo – podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (37. člen Zakona o tujcih) – vzpostavljen 12. 6. 2018 V letu 2018 je bilo elektronsko oddanih 300 vlog.