Natisni

Naloga

Usposabljanje javnih uslužbencev za uporabo presoje učinkov predpisov na gospodarstvo

Ukrep / Usposabljanje javnih uslužbencev za uporabo presoje učinkov predpisov na gospodarstvo

Zgodovina statusov

30.07.2021 R
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Usposabljanje javnih uslužbencev za uporabo presoje učinkov predpisov na gospodarstvo
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2020
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 3.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V letu 2020 so se dodatna usposabljanja za oceno učinkov predpisov na gospodarstvo izvajala za javne uslužbence v manjših skupinah, in sicer tekom celega leta po potrebi na konkretnih primerih zakonodajnih predlogov. Ob tem smo nudili tako tehnično kot vsebinsko podporo pripravljavcem predpisov. Eno večjih usposabljanj za pripravo ocene učinkov predpisa na gospodarstvo je bilo v jesenskem času izvedeno za gospodarska združenja (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije).  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: V letu 2019 dodatnih usposabljanj javnih uslužbencev za oceno učinkov predpisov na gospodarstvo nismo izvajali. Izvedlo se je usposabljanje za izvedbo MSP testa – oceno učinka predpisa na gospodarstvo za gospodarska združenja (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Klub slovenskih podjetnikov).  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Do konca leta 2017 je bilo usposobljenih 200 javnih uslužbencev za pripravo ocene učinkov predpisov na gospodarstvo, tako v letu 2018 dodatnih usposabljanj javnih uslužbencev za oceno učinkov nismo izvajali.