Natisni

Naloga

Vzpostavitev povezave med e-Dosje in Centralno kazensko evidenco

Opis naloge

Vzpostavitev povezanosti e-Dosje (aplikacija znotraj sistema e-JN, ki je namenjena elektronskemu pridobivanju podatkov o ponudnikih iz uradnih evidenc) s Centralno kazensko evidenco.

Ukrep / Povezanost e-Dosje-a

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Priprava in sprejem predloga zakona, ki bo uredil pravno podlago za povezovanje dveh evidenc (dopolnitev Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij)

Zgodovina statusov

17.12.2022 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev povezave med e-Dosje in Centralno kazensko evidenco
Odgovorni resor Ministrstvo za pravosodje
Rok za realizacijo 01.01.2023
Tip naloge Poenostavitev predpisa
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Vpliv na subjekte (dodatni opis) Optimizacija postopkov o javnem naročanju
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 02.01.2022 - 01.01.2023  Admin  17.12.2022  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je bil že sprejet v Državnem zboru in objavljen v Uradnem listu RS št. 141/2022 z dne 7.11.2022 (drugi odstavek novega 250.b člena). Zakonska podlaga za povezovanje dveh evidenc je vzpostavljena, tehnična izvedba povezovanja je v zaključni fazi, produkcija se pričakuje v januarju 2023.