Natisni

Naloga

Izenačitev datuma plačila akontacije davka in prispevkov za zavarovance

Opis naloge

Rok plačila akontacije davka in prispevkov naj se ne razlikujeta (10. in 20. v mesecu).

Ukrep / Sprememba Zakona o davčnem postopku na področju plačila akontacije davka in prispevkov za zavarovance

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Poenotenje rokov za izpolnitev obveznosti, gotovost, jasnost, lažje izpolnjevanje obveznosti, možnost plačila obveznosti z enim plačilnim nalogom. Potencialni prihranki v postopkih davčne izvršbe, saj bi se izvršba za terjatve, ki po veljavni ureditvi ne zapadejo v plačilo istočasno, obravnavala hkrati. Sočasna obravnava pa pomeni prihranke tako za dolžnika, davčni organ kot tudi za izvrševalce sklepov o davčni izvršbi.

Zgodovina statusov

23.01.2023 R
16.12.2022 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izenačitev datuma plačila akontacije davka in prispevkov za zavarovance
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2022
Tip naloge Poenostavitev predpisa
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MF  23.01.2023  Z zadnjo novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 163/22) je ukrep realiziran. 
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  Admin  16.12.2022  Predlog zakona je v zakonodajnem postopku. 14. 12. 2022 bo opravljena druga obravnava. Predvidoma v drugi obravnavi ne bo k dopolnjenemu predlogu zakona sprejet noben amandma, zato bo lahko Državni zbor na isti seji glasoval o zakonu. Končna določba določa, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi, kar pomeni, da bo zakon predvidoma začel veljati 31. 12. 2022. S predlogom spremembe se rok za plačilo predhodne akontacije dohodnine poenoti z rokom za plačilo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost, kar omogoča možnost plačila predhodnih akontacij in prispevkov za socialno varnost z enim plačilnim nalogom.