Natisni

Naloga

Pridobivanje podatkov o plači in urah preteklega obdobja za urne osnove za refundiranje nadomestila zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe v breme ZZZS

Opis naloge

Podjetja se srečujejo s problemom pridobivanja ustreznih dokumentov za obračun nadomestil bolniške odsotnosti v breme ZZZS. Zaradi tega ne morejo obračunati ustreznega zneska refundirane boleznine, zaradi česar je posledično zahtevek za refundacijo zavrnjen.
Zaposleni ne prinesejo ustreznih ali vseh podatkov o plači preteklega leta od predhodnih delodajalcev, pri čemer so težave največkrat v primerih, ko so imeli več delodajalcev, morda pa so bili vmes prijavljeni tudi na ZRSZ ali na porodniškem dopustu.
Iz tega naslova prihaja do večjega števila napačnih obračunov nadomestil in zavrnitve refundacijskih zahtevkov.

Ukrep / Sprememba Zakona o davčnem postopku na področju zaradi obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Odprava administrativnih ovir

Zgodovina statusov

23.01.2023 R
16.12.2022 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Pridobivanje podatkov o plači in urah preteklega obdobja za urne osnove za refundiranje nadomestila zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe v breme ZZZS
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2022
Tip naloge Poenostavitev predpisa
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MF  23.01.2023  Z zadnjo novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 163/22) je ukrep realiziran. 
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  Admin  16.12.2022  Predlog zakona je v zakonodajnem postopku. 14. 12. 2022 bo opravljena druga obravnava. Predlog sledi cilju. Predlog določa, da sme davčni organ delodajalcu zaradi obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov razkriti podatke o osnovi za to nadomestilo in številu ur, na katere se ta osnova nanaša. Delodajalec pridobi podatke iz prejšnjega stavka prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom na osnovi dokazila o delavčevi začasni zadržanosti od dela.