Natisni

Naloga

Vračilo trošarine za pogon kmetijske dvoriščne mehanizacije

Opis naloge

Na podlagi Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se uporabljajo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, ugotavljamo, da v sodobni kmetijski pridelavi vse večji delež opravil poteka tudi na dvorišču kmetije.
Prav tako po Zakonu o dohodnini v okvir osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti kot del pridelave spada tudi priprava pridelka za prodajo (čiščenje, luščenje, sortiranje, pakiranje), torej postopki, ki še ne pomenijo predelave. V navedenih procesih se porabi tudi znaten del energije.
Poraba energentov dvoriščne mehanizacije naj se vključi v vračilo trošarine za energente na kmetiji na način, da se normativna poraba goriv ustrezno poveča.

Ukrep / Sprememba Zakona o trošarinah s ciljem omiliti visoke cene energentov z ukrepi na področju pravic iz davkov

Učinki naloge / pričakovani rezultati

S povečanjem normativa porabe goriva bi se upravičencem, ki uporabljajo kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, povečal obseg vračila trošarine za porabljeno gorivo.

Zgodovina statusov

16.12.2022 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vračilo trošarine za pogon kmetijske dvoriščne mehanizacije
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2022
Tip naloge Poenostavitev predpisa
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  Admin  16.12.2022  S spremembo Zakona o trošarinah (ZTro-1C, Uradni list RS, št. 140/22), se uveljavljanje zahtevkov za vračilo dela trošarine za gorivo, porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, nadomešča z uvedbo označenega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. Upravičenci bodo že neposredno ob nakupu goriva upravičeni do davčne ugodnosti v obliki nižje trošarine. Dodatno se v spremenjenem načinu pri nakupu goriva za kmetijstvo odpravlja omejitev koriščenja davčne ugodnosti le do višine normativne porabe goriva. Upravičenci bodo tako lahko kupovali gorivo za kmetijstvo brez količinskih omejitev. Ukrep se začne uporabljati s 1. 1. 2023.