Natisni

Naloga

Nov Zakon o agrarnih skupnostih ureja status in organizacijo agrarnih skupnosti kot družb civilnega prava na način, da bo omogočeno lažje in učinkovitejše gospodarjenje z zemljišči, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini večjega števila članov agrarnih skupnosti. Po novem predlogu bo o večini poslov, ki presegajo redno upravljanje z zemljišči, odločal občni zbor s soglasjem najmanj 51 % odstotkov vseh glasov članov glede na njihove deleže.

Opis naloge

Najbolj pereč problem se pojavlja pri odkupu zemljišč, ki so v lasti agrarnih skupnosti. Agrarne skupnosti niso pravni subjekti in z agrarno skupnostjo ni mogoče sklepati pogodb. Iz tega razloga je potrebno iskati več 100 agrarnih solastnikov, kar je izredno težko. Brez soglasja vseh solastnikov ni možen nakup zemljišč, npr. projekte financirane s sredstvi kohezijske politike.

Ukrep / Lažje in učinkovitejše gospodarjenje z zemljišči, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini večjega števila agrarnih skupnosti.

Zgodovina statusov

29.01.2016 R
01.09.2015 DR
20.05.2015 DR
24.02.2015 DR
27.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Nov Zakon o agrarnih skupnostih ureja status in organizacijo agrarnih skupnosti kot družb civilnega prava na način, da bo omogočeno lažje in učinkovitejše gospodarjenje z zemljišči, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini večjega števila članov agrarnih skupnosti. Po novem predlogu bo o večini poslov, ki presegajo redno upravljanje z zemljišči, odločal občni zbor s soglasjem najmanj 51 % odstotkov vseh glasov članov glede na njihove deleže.
Odgovorni resor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MKGP  29.01.2016  Zakon o agrarnih skupnostih je bil sprejet na 11. redni seji Državnega zbora (september 2015). 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MKGP  01.09.2015  Zakon o agrarnih skupnostih je v zakonodajnem postopku v Državnem zboru. ". obravnava zakona je napovedana za septembrsko zasedanje Državnega zbora. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MKGP  20.05.2015  Zakon o agrarnih skupnostih je bil obravnavan na Vladi v mesecu maju 2015 in posredovan v obravnavo DZ RS. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  24.02.2015  Nov Zakon o agrarni skupnosti je bil v mesecu februarju 2015 posredovan v medresorsko obravnavo. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  27.05.2014  V usklajevanju pri združenju predstavnikov AS v Sloveniji. V stolpcu "Podcilji" dopolniti zadnji stavek, tako da se glasi: "Agrarna skupnost bo imela procesno sposobnost nastopati pred državnimi organi, sodiščem in nasproti tretjim osebam." V stolpcu "Opis ciljev/podciljev" sedanje besedilo je treba nadomestiti z naslednjim besedilom: "Najbolj pereč problem se pojavlja pri odkupu zemljišč, ki so v lasti članov agrarnih skupnosti (solastnina oz. skupna lastnina). Agrarne skupnosti niso pravni subjekti in z agrarno skupnostjo ni mogoče sklepati pogodb. Iz tega razloga je potrebno za vsak pravni posel pridobiti soglasje vseh lastnikov, kar pa je, zaradi velikega števila solastnikov (tudi več kot 100), izredno težko. Brez soglasja vseh solastnikov ni možen nakup zemljišč (npr. projekte financirane s sredstvi kohezijske politike), ni mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja, itd. V stolpcu "Sodelujoči" je treba sedanje besedilo nadomestiti z naslednjim: "SVZ, MP, MF, MZIP, MNZ" 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Zakon bo nov (zaključena je javna obravnava zakona)