Natisni

Naloga

Spregled pravne osebnosti in pogoji za odgovornost družbenikov za obveznosti družbe

Ukrep / Spremembe pri ustanavljanju podjetij

Učinki naloge / pričakovani rezultati

"Po preučitvi ureditve spregleda pravne osebnosti v drugih evropskih državah ugotavljamo, da med države z zakonsko ureditvijo spregleda poleg Slovenije sodijo še nekatere druge vzhodnoevropske države (Madžarska, Litva, Hrvaška in druge države bivše SFRJ), medtem, ko večina zahodno evropskih držav nima zakonsko urejenega spregleda, je pa spregled prisoten v sodni praksi (Nemčija, Avstrija, Švedska, Finska,..). Po preučitvi ureditve spregleda v drugih državah, ki imajo spregled zakonsko urejen, ugotavljamo, da je slovenska ureditev v 8. členu ZGD-1 primerljiva z ureditvijo v drugih državah.
MGRT je v okviru priprave nujne novele ZGD-1 izvedel ukrepe, ki na eni strani omejujejo ustanavljanje družb s strani nepoštenih podjetnikov in družbenikov, na drugi strani pa od ustanoviteljev zahtevajo bolj odgovorno ravnanje pri ustanavljanju družb."

Zgodovina statusov

23.02.2015 R
27.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Spregled pravne osebnosti in pogoji za odgovornost družbenikov za obveznosti družbe
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA III.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  23.02.2015  Glede spregleda pravne osbnosti MGRT ocenjuje, da dodatno normiranje ni potrebno. Glede na primerjalno pravni pregled ugotavljamo, da je normiranje spregleda pravne osebnosti prej izjema kot pravilo. V delu, ki se nanaša na omejitve ustanavljanja družb in samostojnih podjetnikov ter prenosov poslovnih deležev, je bil ukrep že realiziran z novelo ZGD-1H (Uradni list RS št. 82/13).  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  Realizirano z novelo ZGD-1H (Uradni list RS št. 82/13) v delu, ki se nanaša na omejitve ustanavljanja družb in samostojnih podjetnikov ter prenosov poslovnih deležev. Spremembe instituta spregleda pravne osebnosti in nadgradnjo obstoječih nadzornih mehanizmov, ki bodo zajezili nepoštene poslovne prakse ustanavljanja in zapiranja družb bo MGRT proučilo v okviru novele ZGD-1 I, ki bo pripravljena do konca leta 2014. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Realizirano z novelo ZGD-1H (Uradni list RS št. 82/13) v delu, ki se nanaša na omejitve ustanavljanja družb in samostojnih podjetnikov ter prenosov poslovnih deležev. Spremembe instituta spremembe pravne osebnosti bo MGRT proučilo v okviru novele ZGD-1 I v letu 2014.