Natisni

Naloga

Priprava prehodne ocene vrzeli financiranja (GAP analiza)

Opis naloge

Skladno z zahtevo EK se priprava ocena vrzeli finančnih instrumentov 2014-2020

Ukrep / Priprava koncepta financiranja za podporo podjetjem

Zgodovina statusov

29.01.2016 R
15.09.2015 DR
29.05.2015 DR
23.02.2015 DR
27.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava prehodne ocene vrzeli financiranja (GAP analiza)
Odgovorni resor Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MKRR  29.01.2016  Končno poročilo izdelave predhodnih ocen za izvajanje finančnih instrumentov 2014-2020, ki vsebuje tako opredelitev vrzeli financiranja kot predlog finančnih produktov ter možne modele upravljanja, je pripravljeno.  
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  15.09.2015  Pripravljen je končni osnutek ocene vrzeli, ki se še usklajuje z resorji. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MGTŠ  29.05.2015  Ni sprememb od prejšnjega poročanja. MGRT sodeluje z javnimi skladi (SPS, SRRS), ki delujeta na področju podjetništva in tudi s SID banko ter se usklajuje glede programov dela in dolgoročnih strategij. Formalizirana koordinacija je v pristojnosti SVRK.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  23.02.2015  MGRT sodeluje z javnimi skladi (SPS, SRRS), ki delujeta na področju podjetništva in tudi s SID banko ter se usklajuje glede programov dela in dolgoročnih strategij. Formalizirana koordinacija je v pristojnosti SVRK.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  MGRT sodeluje s SVRK glede priprave skupne spodbujevalne platforme, ki predstavlja platformo za povezovanje in upravljanje instrumenov različnih institucij. Samo MGRT pa sodeluje z javnimi skladi (SPS, SRRS) in razvojno banko (SID banka) z namenom izvajanja komplementarnih ukrepov. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  "V mesecu juliju je prišlo do prvega skupnega srečanja institucij, ki so vključene v nudenje spodbud za gospodarstvo. Na srečanju so vse vključene inštitucije pozdravile povezovanje in se zavezale k sodelovanju na pripravi skupne platforme za izvajanje ukrepov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalni razvojni sklad, SID banka, Eko sklad, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vključene institucije so kot začetni korak k vzpostavitvi enotne platforme že vzpostavile tabelo s podatki o trenutnih državnih pomočeh gospodarstvu, ki se tudi obnavlja s tekočimi podatki: http://www.vlada.si/teme_in_projekti/drzavne_pomoci_gospodarstvu/ "