Natisni

Naloga

Sprememba Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov

Opis naloge

Dimnikar naj pri svojem rednem letnem pregledu v primeru neustreznosti delovanja kurilne naprave uporabniku vroči dodatni obrazec, ki ga po opravljenem servisu in pozitivnih meritvah izpolni serviser in ga - on ali uporabnik -pošlje dimnikarskemu podjetju. Serviser s svojim podpisom in priloženim merilnim listom garantira, da naprava deluje v skladu s predpisi. S tem je postopek rednega letnega pregleda končan.

Ukrep / Urediti področje izvajanj meritev dimnih emisij

Zgodovina statusov

31.01.2018 R
18.10.2017 DR
26.06.2017 DR
13.01.2017 DR
02.09.2016 DR
18.05.2016 DR
29.01.2016 DR
09.09.2015 DR
27.05.2015 DR
24.02.2015 N
28.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Sprememba Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.07.2017
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Uredba o pregledih, meritvah in čiščenju na malih kurilnih naprav je bila sprejeta (Uradni list RS, št. 77/17). 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.10.2017  Uredba o pregledih, meritvah in čiščenju malih kurilnih naprav je v medresorskem usklajevanju. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  26.06.2017  Zaključena javna obravnava uredbe dne 26.5.2017, nadaljnje sledi usklajevanje pripomb. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  13.01.2017  Uredba o pregledih, meritvah in čiščenju malih kurilnih naprav je v pripravi. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  02.09.2016  Predlog Zakona o dimnikarski dejavnosti gre drugi teden v 2. branje. Uredba je v pripravi in bo po sprejetem zakonu dana v javno obravnavo.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Predlog zakona o dimnikarskih dejavnosti je bil posredovan na Vlado RS. Po sprejemu zakona sledi sprememba podzakonskih predpisov.  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Ni sprememb 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  09.09.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MNVP  27.05.2015  Z namenom vzpostavitve nove ureditve izvajanja dimnikarske služb, ki naj bi veljala po letu 2015, ministrstvo pripravlja spremembo zakonodaje, kjer bo uredilo tudi vprašanje meritev emisij dimnih plinov. 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  24.02.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Zakon o spremembah in dopolntivah Zakona o varstu okolja (ZVO-1F) ne omogoča sprejemanja predpisov, ki urejajo delovanje dimnikarske gospodarske javne službe. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014