Natisni

Naloga

Priprava in sprejetje Programa ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-16

Ukrep / Priprava in spremljanje izvajanja Programa ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-16 - ničelna toleranca do korupcije

Zgodovina statusov

17.09.2015 R
09.06.2015
27.05.2015
27.02.2015 DR
06.06.2014 DR
29.05.2014 N
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava in sprejetje Programa ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-16
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Strategija razvoja javne uprave 2020 4.: Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v javnem sektorju
4.4.: Povečanje stopnje integritete zaposlenih v širšem javnem sektorju
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  17.09.2015  Program ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-16 je bil sprejet.  
01.02.2015 - 30.04.2015  Admin  09.06.2015  Naloga je v izvajanju. 
01.02.2015 - 30.04.2015  MF  27.05.2015  Javna naročila niso v pristojnosti Ministrstva za finance. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  27.02.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročevalsko obdobje. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  06.06.2014  Ni sprememb glede na predhodno poročevalsko obdobje. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  29.05.2014  Ni sprememb 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  MF nima pristojnosti za izvajanje nadzora nad oddajo javnih naročil. Ob zadnjih spremembah Zakona o javnem naročanju pa je s preventivnim namenom sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravilo več določb, ki zagotavljajo večjo transparentnost v postopkih javnega naročanje in zmanjšujejo korupcijska tveganja, in sicer zlasti v primeru sklepanja aneksov in morebitnih konfliktov interesov med uslužbenci naročnika in izbranim ponudnikom (Pred sklenitvijo aneksa, s katerim se spreminja vrednost in obseg prvotnega naročila, mora naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa Vlade RS. Uslužbenci so pred sprejemom odločitve o oddaji naročila obveščeni o najugodnejšem ponudniku in morajo predstojnika obvestiti o morebitnem konfliktu interesov.). MF ponovno predlaga(kot pri sprejemu), da se ukrep opredeli bolj konkretno.