Natisni

Naloga

Uvedba obvezne izvršnice

Ukrep / Uvedba obvezne izvršnice

Učinki naloge / pričakovani rezultati

V preteklem letu so že potekale razprave, ali predpisati obvezno izdajanje izvršnic v postopkih javnega naročanja z namenom izboljšati plačilno disciplino. Tekom razprav je bilo ugotovljeno, da pretežni del javnih naročnikov predstavljajo proračunski uporabniki, za katere javnofinančna zakonodaja določa maksimalen rok plačila, ki ga pretežno spoštujejo. Ker pa je na javno-finančnem področju mogoče opaziti, da vsi z zakonom določenih rokov ne spoštujejo, je Ministrstvo za finance predvidelo možnost uvedbe obveznega dajanja izvršnic v poslih, v katerih so udeležene osebe javnega prava. V ta namen je bilo v oktobru 2012 načrtovano, da se bo pripravila novela ZPreZP-1, ki naj bi uredila uporabo izvršnice v javnih naročilih. Izdaja izvršnice bi bila obvezna za nesporni del računa ali situacije, če bo upnik to zahteval. OZS in GZS sta novembra 2012 sporočili, da z izvršnico še nimata izkušenj. Pri Združenju bank Slovenije pa so v začetku januarja 2013 sporočili, da so do tedaj v vnovčenje prejeli približno 10 izvršnic. V začetku januarja 2013 je bila na GZS posredovana prošnja, naj med svojimi člani izvedejo anketo o uporabljivosti izvršnice, vendar z rezultati ankete na Ministrstvu za finance nismo seznanjeni. Ko bomo rezultate ankete s strani GZS prejeli, jih bomo preučili ter pripravili novelo ZPreZP-1, če bo to potrebno, vendar pa na Ministrstvu za finance menimo, da uvedba obvezne izvršnice v javnih naročilih, na podlagi zgoraj navedenega (pretežni del javnih naročnikov predstavljajo proračunski uporabniki, za katere javnofinančna zakonodaja določa maksimalen rok plačila, ki ga pretežno spoštujejo), ne bi imela bistvenega učinka.

Zgodovina statusov

20.02.2015 R
30.05.2014 N
25.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Uvedba obvezne izvršnice
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 01.01.2014
Tip naloge
Načelo SBA V
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 02.05.2014 - 01.02.2015  MF  20.02.2015  Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih - ZPreZP-1 (Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012), je začel veljati dne 28. 7. 2012, v zvezi z izvajanjem obveznega večstranskega pobota, v katerem so vključene smiselne rešitve, ki so jih predlagale institucije v obdobju po uveljavitvi ZPreZP.  
Nerealizirano 02.01.2014 - 01.05.2014  MF  30.05.2014  Ni sprememb 
Nerealizirano 04.10.2013 - 01.01.2014  Admin  25.04.2014  Po dogovoru z MF je GZS med svojimi člani izvedla anketo o smotrnosti uvedbe obveznih izvršnic pri javnem naročanju in o Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih. MF je neformalno od GZS prejelo informacijo, da je bil odziv na anketo izredno majhen (10, 11 vprašancev). Iz tega bi bilo mogoče sklepati, da na strani gospodarstva interesa za uvedbo obveznih izvršnic pri javnem naročanju ni.