Natisni

Naloga

Naloge SPIRIT skladno z ZPOP-1 in ustanovitvenim aktom

Ukrep / Določiti naloge agencije SPIRIT, ki bo skrbela tudi za uresničevanje politike tehnološkega razvoja

Učinki naloge / pričakovani rezultati

SPIRIT Slovenija je javna agencija, ki sledi usmeritvami in potrebam podjetij pri ustvarjanju učinkovitega podpornega okolja za uspešno delovanje doma in v tujini. Delovala bo po načelu "vse na enem mestu". Program SPIRIT 2013-2014 temelji tudi na RISS, zato je pomembno področje tudi tehnološki razvoj in spodbujanje inovacij. V letnem Programu dela, na katerega da soglasje Vlada RS so podrobneje opisane letne dejavnosti, cilji in kazalniki za spremljanje. Dejavnosti tehnološkega razvoja oz inovativnosti so v SPIRIT integrirane z drugimi dejavnostmi podjetništva v skupnem Sektorju za podjetništvo in inovativnost, da bi dosegli nujno potrebno sinergijo. Izhajajo iz preteklih dejavnosti na tem področju ob upoštevanju nujnih gospodarskih učinkov vseh dejavnosti SPIRIT. Program dela izhaja, kot je navedeno v njegovih izhodiščih med drugim tudi iz RISS. Cilje in dejavnosti RISS morata agencija in ministrstvo skupaj dosegati s primerno delitvijo dela, glede na mednarodno dobro prakso.

Zgodovina statusov

23.02.2015 R
28.05.2014 DR
23.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Naloge SPIRIT skladno z ZPOP-1 in ustanovitvenim aktom
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA I.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  23.02.2015  Javna agencije SPIRIT Slovenija ima definirane naloge v okviru svojega letnega Programa SPIRIT tudi na področju tehnološkega razvoja. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  28.05.2014  Na podlagi zahtev gospodarstva, za postavitev nove tehnološke agencije, ki bo ključna agencija za implementacijo ukrepov strategije pametne specializacije, se pripravlja nov Zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ponovno vzpostavlja samostojno tehnološko agencijo. Delovna skupina je že pripravila predlog zakona. V delovno skupino so vključeni predstavniki gospodarstva, GZS, javne raziskovalne sfere in predstavniki zakonodajalcev. Pripravljen je predlog zakona, ki ga delovna skupina še usklajuje.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  23.04.2014  Javna agencija SPIRIT je pričela delovati 1. 1. 2013. Na podlagi programskih usmeritvah pristojnega ministrstva za tehnološki razvoj je pripravila program dela za leti 2013 in 2014 na področju tehnološkega razvoja. Agencija je v letu 2013 program uspešno izvajala. V zadnji tretjini leta je prišla iz strokovne javnosti pobuda za samostojno agencijo za področje tehnološkega razvoja. Ministrstvo je pripravilo zakonodajne podlage za ustanovitev samostojne agencije, in jih poslalo v usklajevanje.