Natisni

Naloga

Vključitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema med pomembne institucije podpornega podjetniškega okolja

Ukrep / Vključitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema med pomembne institucije podpornega podjetniškega okolja

Učinki naloge / pričakovani rezultati

OZS je že prepoznana kot pomembna institucija v celovitem podpornem podjetniškem okolju. Na več ravneh so aktivnosti OZS kot partnerja državi in dopolnitev ukrepom, ki jih sicer izvaja tudi MGRT prepoznane kot komplementarne. To pomeni tako (i) na področju podpore internacionalizaciji, kot aktiven del Evropske podjetniške mreže (European Enterprise Network – EEN), kot (ii) eVEM točke (iii) na področju podjetniškega svetovanja, (iv) priznavanja poklicnih kvalifikacij in (v) poklicnega in strokovnega izobraževanja, kjer med drugim pomembno vpliva na promocijo deficitarnih poklicev.

Zgodovina statusov

16.12.2015 R
17.09.2015
26.05.2015
23.02.2015 DR
27.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vključitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema med pomembne institucije podpornega podjetniškega okolja
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Načelo SBA I.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  16.12.2015  Obrtno podjetniška zbornica Slovenije je zelo pomembna institucija in že del podpornega okolja.  
01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  17.09.2015  Obrtno podjetniška zbornica Slovenije je zelo pomembna institucija in že del podpornega okolja.  
01.02.2015 - 30.04.2015  MGTŠ  26.05.2015  Agencija SPIRIT je objavila javni razpis za financiranje podpornih storitev VEM točk. Sredstva za izvajanje storitev bo pridobila točka/konzorcij, ki bo za posamezno regijo po v JR določenih kriterijih najbolj ocenjena. Možnost kandidiranja so imele tudi obrtne zbornice. Izbor je zaključen. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  23.02.2015  OZS je/bo upravičena za pridobitev sredstev za fizične VEM točke. V leto 2015 bo objavljen JR za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru VEM točk. Sredstva za izvajanje storitev bo pridobila točka/konzorcij, ki bo za posamezno regijo po v JR določenih kriterijih najbolj ocenjena.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  V letu 2014 zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev sicer nismo podprli storitev vstopnih točk VEM, smo pa nadaljevali z objavami vsebin na Podjetniškem portalu (preko SPIRIT), preko katerega ponujamo koristne informacije s področja podjetništva za potencialne podjetnike in podjetja v vseh fazah njihovega razvoja). Prav tako smo preko SPIRIT nadaljevali z objavami na portalu za inovativne Imam idejo, ki usmerja in omogoča prepletanje podjetniškega, inovativnega, mednarodnega in finančnega okolja ter vsebinsko zajema domače in tuje informacije s področja inovativnosti in konkurenčnosti kot tudi informacije o domačih in tujih razpisih. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  V zadnji triadi leta 2013 smo podprli storitve vstopnih točk VEM, ki so bile izbrane na podlagi javnega razpisa v letu 2013. Nekatere OOZS in OZS so bile upravičene do kandidature na tem javnem razpisu, vendar se na razpis niso prijavile. Vstopne točke VEM so izvajale storitve celostne obravnave potencialnih podjetnikov, izvajale postopke registracije, osnovnega svetovanja, informiranja,…).