Natisni

Naloga

Priprava in sprejem novega zakona o javnem naročanju

Opis naloge

Priprava in sprejem novega zakona o javnem naročanju

Ukrep / Prenova sistema javnega naročanja

Učinki naloge / pričakovani rezultati

V okviru tega ukrepa bo sprejet nov Zakon o javnem naročanju, s katerim bosta v naš pravni red preneseni novi direktivi o javnem naročanju, ki bosta predvidoma sprejeti do konca leta 2013. Zaradi obsega in zahtevnosti ter dolgotrajnega usklajevanja z resorji, javnostjo in deležniki celovite reforme področja javnih naročil ni mogoče zagotoviti pred letom 2015. Z zadnjimi spremembami javnonaročniške zakonodaje, ki so bile sprejete v novembru 2012 (ZJN-2D, ZJNVETPS-D in ZJNPOV) oziroma julija 2013 (ZPVPJN-A), pa so bile že uveljavljene posamezne rešitve, ki zagotavljajo bolj pregleden, enostavnejši debirokratiziran in informacijsko podprt sistem javnega naročanja ter večjo konkurenčnost in gospodarnejšo rabo javnih sredstev, s tem pa učinkovitejše javno naročanje in pravno varstvo zoper kršitve postopkov javnega naročanja.

Zgodovina statusov

17.02.2016 R
16.09.2015 DR
17.09.2015 DR
02.04.2015 DR
29.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava in sprejem novega zakona o javnem naročanju
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 30.04.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  17.02.2016  ZJN-3 je sprejet in objavljen v Ur.l.RS 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  16.09.2015  V obravnavi v DZ. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  17.09.2015  Zakon je v obravnavi v DZ. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  Admin  02.04.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  29.05.2014  Delno poenostavitev in debirokratizacijo postopkov JN je zagotovila zadnja novela Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št 19/14), s katero se med drugim uvaja en poenostavljen, a transparenten postopek za naročila pod mejnimi vrednostmi EU (naročnikom v tem postopku ni treba sprejeti sklep o začetku postopka, namesto dokazil je dovolj izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev, dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila ni dopustno zahtevati, zaradi česar bodo postopki hitrejši,...), pri vseh postopkih se poleg dopolnitve omogoča tudi spremembo ponudb, če se z njo odpravi formalna pomanjkljivost ali napaka v ponudbi, kadar naročnik prejme le eno ponudbo ali oddaja nujno naročilo pa se omogoča, da se pogodba sklene takoj – brez upoštevanja obdobja mirovanja, v katerem lahko ponudniki običajno vložijo zahtevek za revizijo.  
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Nova EU zakonodaja na področju javnega naročanja bo sprejeta februarja 2014. Na podlagi novih direktiv o javnem naročanju, javnem naročanju na infrastrukturnem področju in koncesijah bo MF pristopilo k prenovi sistema javnega naročanja in pripravilo nov Zakon o javnem naročanju.