Natisni

Naloga

Urediti sistem licenc za samostojno opravljanje poklica v zdravstvu

Ukrep / Ureditev področja zdravstvenih delavcev

Zgodovina statusov

19.01.2023 DR
27.01.2022 DR
10.02.2021 DR
24.07.2017 DR
17.01.2017 DR
15.09.2016 DR
16.05.2016 DR
25.01.2016 DR
11.09.2015 DR
27.05.2015 DR
24.02.2015 DR
27.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 1730 dni
Naziv podcilja Urediti sistem licenc za samostojno opravljanje poklica v zdravstvu
Odgovorni resor Ministrstvo za zdravje
Rok za realizacijo 31.12.2018
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MZ  19.01.2023  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MZ  27.01.2022  Uvedba osnovnih licenc z ZZdrS-I za zdravnike in zobozdravnike. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  10.02.2021  Na Ministrstvu za zdravje se v zadnjem poročevalskem obdobju prioritetno izvajajo aktivnosti na področju obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s tega razloga so se aktivnosti za realizacijo naloge nekoliko zamaknile.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  24.07.2017  Na novo je urejeno za magistre farmacije z Zakonom o Lekarniški dejavnosti (ZDL-1), ki je stopil v veljavo januarja 2017. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MZ  17.01.2017  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MZ  15.09.2016  Delno bo področje urejeno v spremembah Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo poslan v sprejem Vladi RS v oktobru. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MZ  16.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MZ  25.01.2016  Osnutek zakona se usklajuje s strokovnimi združenji in poklicnimi skupinami. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MZ  11.09.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MZ  27.05.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MZ  24.02.2015  MZ pripravlja sistemski zakon, ki bo na enoten način uredil področje poklicev v zdravstvu, prav tako bo uredil postopek in pogoje za samostojno opravljanje posameznega poklica v zdravstvu. Omenjeni zakon bo v skladu z časovnico pripravljen in sprejet v letu 2015. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MZ  27.05.2014  Zaradi trenutne politične situacije je mogoče sprejem novega ZZDej predvideti do konca leta 2015. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014