Natisni

Naloga

MF je pripravilo Zakon o slovenskem državnem holdingu. Zakon ureja status in delovanje Slovenskega državnega holdinga (v nadaljnjem besedilu: SDH), prenos naložb Republike Slovenije v imetništvo SDH, upravljanje naložb in akte ter postopke upravljanja naložb.

Ukrep / Vzpostaviti ustrezno vodenje državnih podjetij (v pomenu imenovanja članov organov vodenja in nadzora)

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Namen tega zakona je doseči:
- enovito upravljanje naložb Republike Slovenije s ciljem doseganja stabilnega lastništva in trajnostnega maksimiranja donosnosti in vrednosti teh naložb za doseganje gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa
- pregleden sistem upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije z optimizacijo stroškov upravljanja
izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. ter Slovenske odškodninske družbe d.d.

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja MF je pripravilo Zakon o slovenskem državnem holdingu. Zakon ureja status in delovanje Slovenskega državnega holdinga (v nadaljnjem besedilu: SDH), prenos naložb Republike Slovenije v imetništvo SDH, upravljanje naložb in akte ter postopke upravljanja naložb.
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Stališče MGRT. Ni v pristojnosti MGRT, prenos na MF.