Natisni

Naloga

Poenostavitev pravil računovodenja in ugotavljanja davčne osnove za mikro in mala podjetja

Ukrep / Poenostavitev pravil računovodenja in ugotavljanja davčne osnove za mikro in mala podjetja

Učinki naloge / pričakovani rezultati

"Nova direktiva o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij, ki je bila sprejeta junija 2013, obravnava tudi računovodske rešitve (poenostavitve) za mikro in mala podjetja. Pred prenosom direktive je predvidena uskladitev predlogov sprememb z vsemi pristojnimi deležniki (DURS, SURS, AJPES ter SIR). MGRT bo spremembe uveljavil z implementacijo direktive, ki bo izvedena s spremembo ZGD-1.
Poenostavitev ugotavljanja davčne osnove je v pristojnosti MF."

Zgodovina statusov

16.09.2015 R
26.05.2015 DR
20.02.2015 DR
27.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Poenostavitev pravil računovodenja in ugotavljanja davčne osnove za mikro in mala podjetja
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 01.04.2014
Tip naloge
Načelo SBA VI
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  16.09.2015  REALIZIRANO z novelo ZGD z dne 24.7.2015 (Ul RS št: 55/15).  
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MGTŠ  26.05.2015  Predlog novele ZGD-1I, ki je v obravnavi v Državnem zboru, omogoča poseben režim za mikro družbe. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  20.02.2015  Predlog novele ZGD-1I, ki je v medresorskem usklajevanju, omogoča poseben režim za mikro družbe. Predlog zakona določa, da kapitalskim mikro družbam ni potrebno izdelati prilog k izkazom, vendar morajo na koncu razkriti določene postavke.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  Novela ZGD-1, ki bo vsebovala tudi implementacijo direktive je v pripravi in bo pripravljena do konca leta 2014. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Novela ZGD-1, ki bo vsebovala tudi implementacijo direktive je v pripravi.