Natisni

Naloga

Priprava akcijskega programa za nov razvojni program malega gospodarstva.

Ukrep / Kombinirana podpora Slovenskega podjetniškega sklada mikro ali malim podjetjem, ki jih ekonomsko smiselno razvojno prestrukturirati (garancije)

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Za nov zagon in povečanje moči malega gospodarstva predlagamo:
- Tehnološki razvoj. Bistveno povečanje sredstev Slovenskega podjetniškega sklada za subvencije pri nakupu nove tehnološke opreme.
- Garancije za prestrukturiranje. Kombinirana podpora Slovenskega podjetniškega sklada mikro ali malim podjetjem, ki jih je ekonomsko smiselno razvojno prestrukturirati: garancije za investitorja, ki bi dokapitaliziral zdrave programe ter garancije za podjetja in moratorij odplačevanja posojila za določen čas.
- Višje olajšave. Razširitev področij, za katera se uveljavljajo investicijske olajšave, in upoštevanje investicijskih vlaganj kot stroška tudi v času nastanka oziroma investiranja, ne le po pričetku dejanske uporabe. Investicijske olajšave se naj dvignejo na 100 odstotkov.
- Cenejšo infrastrukturo. Zagotovitev cenovno dostopne fizične infrastrukture za zagon domačega podjetništva in pritegnitev tujih neposrednih investicij. Oddaja državnih praznih prostorov po nižjih cenah (vsem poslovnim subjektom, ne le malemu gospodarstvu).

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava akcijskega programa za nov razvojni program malega gospodarstva.
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Slovenski podjetniški sklad nudi MSP ugodne finančne vire v obliki mikrokreditov (javni razpis pripravljen v zadnjem trimesečju 2013 in objavljen v 2014) v višini 5 mio EUR in garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (ki je namenjena tudi za reševanje likvidnostnih težav podjetij). V okviru P1 2013 je bilo podprtih 203 projektov (35.166.721,60 EUR izdanih garancij za kredite v višini 55.105.953 EUR, s katerimi so bile omogočene investicije v višini 77.238.047,90 EUR, ocenjena višina subvencije obrestne mere je 5.812.488,81 EUR).