Natisni

Naloga

Poenostavitev obrazcev in postopkov davčnih obračunov

Ukrep / Poenostavitev obrazcev in postopkov pri poslovanju z FURS

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Ukrep bo realiziran ob vsaki spremembi predpisov in z upoštevanjem uporabniških izkušenj. V tem trenutku so vsi obračuni, ki so jih poslovni subjekti dolžni oddajati preko eDavkov takšni, da zavezanca ob izpolnjevanju opozarjajo na logične napake - pametni obrazci. Logično, računsko in formalno kontrolo zagotavljajo eDavki v korist zavezanca in organa in obračuni se ne morejo oddati, dokler niso z vidika kontrol pravilno izpolnjeni. Seznam obrazcev je na spletu, prav tako obrazec nudi interaktivno pomoč uporabnikom.

Zgodovina statusov

28.06.2017 R
13.01.2017 DR
23.09.2016 DR
16.05.2016 DR
05.02.2016 DR
18.12.2015 DR
15.09.2015
28.05.2015
26.02.2015 DR
06.06.2014 DR
30.05.2014 N
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Poenostavitev obrazcev in postopkov davčnih obračunov
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MF  28.06.2017  Z novelo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 85/16) se po novem ne določa več obrazcev, temveč zgolj nabor zahtevanih podatkov in tiste elemente iz navodil za izpolnjevanje obrazca, ki so normativne narave, kar davčnim zavezancem olajšuje izpolnjevanje njihovih obveznosti.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MF  13.01.2017  Ni sprememb glede na prešnje poročanje. Presoja možnih poenostavitev obrazcev je predmet vsakokratnih sprememb podzakonskih aktov, s katerimi so obrazci določeni.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MF  23.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MF  16.05.2016  Presoja možnih poenostavitev obrazcev je predmet vsakokratnih sprememb podzakonskih aktov, s katerimi so obrazci določeni.  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MF  05.02.2016  Presoja možnih poenostavitev obrazcev je predmet vsakokratnih sprememb podzakonskih aktov, s katerimi so obrazci določeni. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  18.12.2015 
01.05.2015 - 31.08.2015  MF  15.09.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
01.02.2015 - 30.04.2015  MF  28.05.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  26.02.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  06.06.2014  Ni spremembe glede na predhodno poročevalsko obdobje. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  30.05.2014  Ni sprememb 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Stališče MF: Ukrep je v realizaciji . Ob vsaki spremembi predpisov, so dodani novi / poenostavljeni obrazci v sistem eDavki.