Natisni

Naloga

Poenostavitev postopka pri izgubi kartice zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS

Ukrep / Poenostavitev postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Trenutno je možno prijavo izgube/pogrešitve in naročilo nove kartice opraviti samo na najbližji izpostavi ZZZS. Naj se omogoči spletni preklic in tudi spletno naročilo nove kartice, brez peš poti.
Zelo obremenjujoče pri zdajšnji fizični odjavi in naročilu je tudi to, da naročilo nove kartice ne moreš kar plačati pri ZZZS, temveč te preprosto pošljejo do najbližje banke ali pošte, da jim storitev poravnaš.

Zgodovina statusov

12.04.2017 R
18.01.2017 DR
17.09.2016 DR
18.05.2016 DR
26.01.2016 DR
12.09.2015 DR
28.05.2015 DR
25.02.2015 DR
06.06.2014 N
25.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Poenostavitev postopka pri izgubi kartice zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS
Odgovorni resor Ministrstvo za zdravje
Rok za realizacijo 01.01.2017
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 02.01.2017 - 01.01.2018  Admin  12.04.2017  V januarju 2017 se je uvedla možnost spletnega naročanja nove kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ) ob njeni izgubi, ki že deluje. Januarja 2017 je bil sprejet nov Pravilnik o KZZ (UL RS, št. 12/17), ki uvaja pravno podlago spletnega naročila KZZ (10. in 11. člen).  
Delno realizirano 02.09.2016 - 01.01.2017  MZ  18.01.2017  Ni sprememb glede na zadnje poročanje.  
Delno realizirano 02.05.2016 - 01.09.2016  MZ  17.09.2016  Ni sprememb glede na zadnje poročanje.  
Delno realizirano 02.01.2016 - 01.05.2016  MZ  18.05.2016  Ni sprememb glede na zadnje poročanje. 
Delno realizirano 02.09.2015 - 01.01.2016  MZ  26.01.2016  V zvezi z nalogo je bila informacijska rešitev že pripravljena in razvita ter je v fazi testiranja ter odprave napak in pomankljivosti. V zvezi z Pravilnikom o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednih sistemih, se pripravljajo dopolnitve pravne podlage.  
Delno realizirano 02.05.2015 - 01.09.2015  MZ  12.09.2015  Pripravlja se Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednih sistemih, informacijska rešitev bo uvedena do 31.12.2015. 
Delno realizirano 02.02.2015 - 01.05.2015  MZ  28.05.2015  Na ZZZS se pripravljajo rešitve za elektronsko (spletno) naročanje kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ) v primeru izgube ali poškodbe KZZ ter spremembe imena in priimka imetnika KZZ. Rešitev bo pripravljena v okviru ZZZS-jevega portala za zavarovane osebe. 
Delno realizirano 02.05.2014 - 01.02.2015  MZ  25.02.2015  Pripravljen je predlog rešitve za spletno naročanje novih KZZ. Rešitev bo omogočala enostavno uporabo in dostopnost vsem, hkrati pa bo varna pred zlorabami in razkrivanjem osebnih podatkov zavarovanih oseb nepooblaščenim osebam. Za rešitev je ZZZS pridobil tudi pozitivno mnenje informacijske pooblaščenke. Predlog rešitve bo realiziran do 31.12.2015. 
Nerealizirano 02.01.2014 - 01.05.2014  Admin  06.06.2014  V pripravi je informacijska rešitev, da bo zavarovana oseba z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila lahko preklicala izgubljeno, pogrešano ali ukradeno kartico in naročila nov izvod kartice na enostaven način na spletni strani ZZZS. Posodobitev bo realizirana v okviru načrtovanega nadaljnjega razvoja kartičnega oziroma informacijskega sistema in e-storitev, skladno s Strateškim razvojnim načrtom ZZZS 2014-2019.  
Nerealizirano 04.10.2013 - 01.01.2014  Admin  25.04.2014  N - realizacija je predvidena v predlogu strateškega razvojnega načrta ZZZS 2014-2019