Natisni

Naloga

Prenovi naj se register delovnih mest, ki so vključena v sistem poklicnega zavarovanja, in se s tem zmanjša stroškovna obremenitev delodajalca

Ukrep / Prenovi naj se register delovnih mest, ki so vključena v sistem poklicnega zavarovanja, in se s tem zmanjša stroškovna obremenitev delodajalca.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Na ministrstvu je že začela delovati delovna skupina, katere naloga je obravnava vseh odprtih zadev poklicnega zavarovanja. V delovni skupini poleg strokovnjakov, izvajalcev poklicnega zavarovanja in ministrstva sodelujejo tudi predstavniki sindikatov in delodajalcev. Ena od temeljnih nalog delovne skupine je priprava Uredbe o merilih in kriterijih poklicnega zavarovanja, na podlagi katere se bo prečistil register delovnih mest poklicnega zavarovanja. Ob tem pa že poteka revizija seznama delovnih mest poklicnega zavarovanja z brisanjem delovnih mest, ki v praksi več ne obstajajo.

Zgodovina statusov

13.02.2020 DR
16.01.2018 DR
02.08.2017 DR
19.01.2017 DR
14.09.2016 DR
04.05.2016 DR
28.01.2016 DR
11.09.2015 DR
20.05.2015 DR
24.02.2015 DR
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 1885 dni
Naziv podcilja Prenovi naj se register delovnih mest, ki so vključena v sistem poklicnega zavarovanja, in se s tem zmanjša stroškovna obremenitev delodajalca
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 30.07.2018
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MDDSZ  13.02.2020  Na MDDSZ smo februarja 2019 pripravili Poročilo o aktivnostih za realizacijo zavez iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede dela posebne komisije in priprave meril in kriterijev za določitev delovnih mest, na katerih je obvezna vključitev v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: Poročilo), s katerim se je Vlada Republike Slovenije seznanila na 20. redni seji dne 21. 2. 2019. V Poročilu je opisano trenutno stanje na področju ureditve sistema za določitev delovnih mest poklicnega zavarovanja (izvajanje epidemiološke analize za obstoječa delovna mesta poklicnega zavarovanja v okviru projekta PREMIK; po prejemu rezultatov nadaljnja pogajanja s socialnimi partnerji o dokončnem besedilu Uredbe s katero bodo določena merila in kriteriji poklicnega zavarovanja; predlog iz začetka leta 2019, da se pristopi k oblikovanju komisij iz 201. in 201.a člena na podlagi uredbe, ki bi urejala samo delovanje in financiranje komisij, brez meril in kriterijev poklicnega zavarovanja). V kratkem se pričakuje nadaljevanje dela delovne skupine za pripravo Uredbe o merilih in kriterijih poklicnega zavarovanja.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MDDSZ  16.01.2018  Na MDDSZ že dalj časa potekajo aktivnosti za sprejem Uredbe o merilih in kriterijih za ugotavljanje in določanje delovnih mest, za katera je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje. Trenutno se izvaja poseben projekt "Poklicno Zavarovanje – Razvoj Enotnega Modela zdravstvene analize glede na izpostavljenost in kategorijo delovnega mesta", ki ga izvaja Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela in športa, v okviru katerega bodo do konec leta 2018 pripravljeni predlogi za merila in kriterije, ki bodo sestavni del omenjene Uredbe. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  02.08.2017  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili vse potrebno za izvedbo raziskave obstoječih delovnih mest poklicnega zavarovanja, ki jo izvaja Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. Na podlagi rezultatov raziskave bodo pripravljena še merila in kriteriji poklicnega zavarovanja ter sprejeta Uredba o merilih in kriterijih za poklicno zavarovanje. Po sprejetju Uredbe o merilih in kriterijih za poklicno zavarovanje bo možno pristopiti k prenovitvi registra delovnih mest poklicnega zavarovanja.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MDDSZ  19.01.2017  Delovna skupina, katere naloga je priprava Uredbe o merilih in kriterijih za vključitev delovnih mest v sistem poklicnega zavarovanja se redno sestaja in pripravlja poseben podzakonski akt. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MDDSZ  14.09.2016  Prav tako bo v septembru pričela z delovanjem posebna delovna skupina, katere naloga je priprava uredbe o merilih in kriterijih za vključitev delovnih mest v sistem poklicnega zavarovanja. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MDDSZ  04.05.2016  Na MDDSZ se v sodelovanju z Zavodom za pokojninsko in invalidko zavarovanje, KAD, Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, že pripravljajo aktivnosti za izvedbo zdravstvene analize delovnih mest, na katerih je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MDDSZ  28.01.2016  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno.  
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MDDSZ  11.09.2015  Stanje je nespremenjeno glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MDDSZ  20.05.2015  Stanje je nespremenjeno glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MDDSZ  24.02.2015  Za določitev meril in kriterijev poklicnega zavarovanja je potrebno izvesti analizo delovnih mest poklicnega zavarovanja, ki vključuje združevanje evidenc zdravstvenega zavarovanja, poklicnega zavarovanja in pokojninskega in invalidskega zavarovanja. S predvideno spremembo ZPIZ-2 na področju poklicnega zavarovanja, bo podana pravna podlaga za združitev evidenc in se bo analiza lahko izvedla.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Delovna skupina za pripravo uredbe za določitev meril in kriterijev poklicnega zavarovanja se redno sestaja in je pričela z obravnavo predloga Uredbe o merilih in kriterijih za določanje delovnih mest, za katera je obvezno poklicno zavarovanje ter o načinu in financiranju določanja teh delovnih mest, na podlagi katere bodo delovna mesta izključena. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Ustanovljena je bila delovna skupina za pripravo uredbe za določitev meril in kriterijev, na podlagi katerih odločilo, katera delovna mesta bodo izključena.