Natisni

Naloga

Zagotoviti nadaljnje poenostavitve na področju usposabljanja za prvo pomoč, pri čemer je potrebno sprejeti nov podzakonski akt.

Ukrep / Poenostaviti področje usposabljanja za prvo pomoč za samostojne podjetnike posameznike – samozaposlene oziroma mikro poslovne subjekte

Zgodovina statusov

02.08.2017 N
16.01.2017 N
16.09.2016 N
12.05.2016 N
02.02.2016 N
25.02.2015 N
29.05.2014 N
29.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status N
Realizacija zamuja 2095 dni
Naziv podcilja Zagotoviti nadaljnje poenostavitve na področju usposabljanja za prvo pomoč, pri čemer je potrebno sprejeti nov podzakonski akt.
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2017
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Nerealizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  02.08.2017  Največ pobud v zvezi s predpisi o zagotavljanju prve pomoči delavcem na delovnih mestih je podanih za bolj konkurenčno ureditev usposabljanja delavcev za nudenje prve pomoči. Pravilnik določa, da lahko usposabljanje delavcev za prvo pomoč izvajajo pravne osebe, ki imajo pooblastilo za usposabljanje za prvo pomoč, v skladu z veljavnimi predpisi (pooblastilo je podeljeno z Zakonom o Rdečem križu RS). Glede navedenih pobud je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozvalo Ministrstvo za zdravje k zakonski ureditvi dejavnosti nujne medicinske pomoči, vključno z usposabljanjem za nudenje prve pomoči delavcem na delovnem mestu. 
Nerealizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MDDSZ  16.01.2017  Ni sprememb glede na prejšnja poročanja. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MDDSZ  16.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnja poročanja. 
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MDDSZ  12.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MDDSZ  02.02.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MZ  25.02.2015  Obstajajo vsebinske dileme glede nesprejetja pravilnika, ki še niso bile rešene. Sporno je tudi pooblastilo MZ, da sprejme kriterije za opredelitev delovnih mest, na katerih ni nevarnosti. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MNZ  29.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Enako kot prejšnje poročilo. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  MDDSZ je na podlagi pobud Obrtno podjetniške zbornice julija 2013 pripravilo predlog sprememb in dopolnitev pravilnika, ki ga je pa MZ v celoti zavrnilo z mnenjem, da spremembe in dopolnitve v navedeni smeri niso potrebne.