Natisni

Naloga

Sprejetje novega podzakonskega akta s področja evidenc na področju dela

Opis naloge

S sprejetjem novega podzakonskega akta se bodo znižala administrativna in finančna bremena pri malih podjetjih

Ukrep / Sprejeti podzakonski akt o metodologiji za vodenje evidenc na področju dela pri delodajalcih

Učinki naloge / pričakovani rezultati

S tem bo odpravljeno vodenje posebne evidence na področju dela, saj so podatki razvidni tako iz plačilnih list kot tudi iz poročanja Davčni upravi RS ali Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zgodovina statusov

08.01.2021 DR
13.02.2020 N
19.01.2017 N
14.09.2016 N
04.05.2016 N
28.01.2016 N
11.09.2015 N
21.05.2015 N
24.02.2015 N
29.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 2461 dni
Naziv podcilja Sprejetje novega podzakonskega akta s področja evidenc na področju dela
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MDDSZ  08.01.2021  Na MDDSZ potekajo aktivnosti, da se vzpostavi sistem za preverjanje upravičenosti posameznih delovnih mest do poklicnega zavarovanja ter za vključitev novih delovnih mest v poklicno zavarovanje (sprejem Uredbe z merili in kriteriji poklicnega zavarovanja ter delovanje komisij, ki bodo ugotavljale obveznost poklicnega zavarovanja) pri čemer pa moramo poudariti, da ne gre samo za strokovno, ampak tudi za interesno izredno kompleksno tematiko, zato je postopek dolgotrajnejši. Približuje se zaključek projekta Poklicno Zavarovanje – Razvoj Enotnega Modela zdravstvene analize glede na Izpostavljenost in Kategorijo delovnega mesta (akronim: PREMIK), ki ga izvaja Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela in športa (dr. Metoda Dodič Fikfak), katerega rezultati bodo predstavljali strokovno podlago za dokončno ureditev tega področja. Po zaključku projekta, predvidoma do konca leta 2021, bomo skupaj s socialnimi partnerji pripravili ustrezne pravne podlage za vzpostavitev sistema preverjanja ali za določeno delovno mesto obstaja obveznost vključitve v poklicno zavarovanje.  
Nerealizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MDDSZ  13.02.2020  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno. 
Nerealizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MDDSZ  19.01.2017  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MDDSZ  14.09.2016  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno.  
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MDDSZ  04.05.2016  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno.  
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MDDSZ  28.01.2016  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno.  
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MDDSZ  11.09.2015  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno.  
Nerealizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MDDSZ  21.05.2015  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno.  
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MDDSZ  24.02.2015  MDDSZ bo pripravilo podzakonski akt. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Nerealizirano. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014