Natisni

Naloga

Zagotovitev pravnih podlag za vzpostavitev neposrednega dostopa inšpektorata za delo do podatkov iz nekaterih uradnih evidenc drugih nadzornih organov, ki jih potrebuje pri svojem delu

Opis naloge

IRSD se že nekaj let zapored zavzema za dostop do nekaterih evidenc, upravljavci katerih so drugi nadzorno oz. državni organi (npr. ZRSZ, DURS) ter za možnost širšega vpogleda v evidence vseh zaposlenih delavcev pri delodajalcu v bazi Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Z vpogledom v te evidence bi nedvomno pridobili zelo koristne informacije o delodajalcu, še preden bi pri njem opravili inšpekcijski nadzor.

Ukrep / Zagotovitev pravnih podlag za vzpostavitev neposrednega dostopa inšpektorata za delo do podatkov iz nekaterih uradnih evidenc drugih nadzornih organov, ki jih potrebuje pri svojem delu

Učinki naloge / pričakovani rezultati

MDDSZ: Ustrezne rešitve zajema že predlog novega Zakona o inšpekciji dela, ki je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja.

Zgodovina statusov

18.05.2016 R
28.01.2016 DR
21.05.2015 DR
26.02.2015 DR
29.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Zagotovitev pravnih podlag za vzpostavitev neposrednega dostopa inšpektorata za delo do podatkov iz nekaterih uradnih evidenc drugih nadzornih organov, ki jih potrebuje pri svojem delu
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MDDSZ  18.05.2016  IRSD ima zakonsko urejen dostop do podatkov, ki so potrebni za izvedbo postopkov v pristojnosti organa (ZRSZ, ZZZS, MNZ). 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MDDSZ  28.01.2016  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno.  
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MDDSZ  21.05.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MDDSZ  26.02.2015  Inšpektorat RS za delo septembra 2014 z Zavodom RS za zaposlovanje sklenil Sporazum o izmenjavi osebnih in drugih podatkov med ZRSZ in IRSD iz uradnih evidenc, ki pa se operativno še vedno izvaja v obliki izmenjave tekstovnih datotek prek e-pošte oziroma v pisni obliki. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Predlog ZID-1 je vključeval tudi te podlage, vendar je bilo dogovorjeno, da bo zaradi sistemskega pristopa povezovanje urejeno za vse inšpekcijske organe v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, zato so bile te določbe umaknjene iz predloga ZID-1. Ugotavljamo, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B), ki je bil sprejet na seji DZ RS 22. 5. 2014, zaradi omejenega obsega sprememb ne vsebuje ustrezne določbe. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014