Natisni

Naloga

Vzpostavitev nacionalnega sistema plačanega pripravništva tudi s pomočjo evropskih strukturnih skladov

Opis naloge

Pridobitev ustreznih kompetenc ter vstopnih pogojev za trg dela, obenem pa zagotoviti ustrezno ekonomsko varnost pripravnikov v času opravljanja pripravništva. Če vzamemo za primer zadnji javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva, je skupna okvirna razpoložljiva višina sredstev javnega razpisa 2.061.447,91 EUR, pri čemer je skupni strošek delodajalca za strošek plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela za pripravnika v skladu z veljavno zakonodajo 1.450,00 EUR na pripravnika na mesec) in dodatek za mentorstvo (40 EUR na pripravnika na mesec), ki skupaj znaša 1.490,00 EUR. Mentor lahko v okviru mentorstva istočasno usposablja največ tri pripravnike (SZS, 2013).

Ukrep / Vzpostavitev nacionalnega sistema plačanega pripravništva tudi s pomočjo evropskih strukturnih skladov

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Odgovor MDDSZ na točko 1: MDDSZ bo v okviru izvajanja evropskih strukturnih skladov še naprej spodbujalo zaposlovanje prvih iskalcev zaposlitve, s čimer jim bo omogočeno pridobivanje ustreznih kompetence za lažjo vključitev na trg dela.

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev nacionalnega sistema plačanega pripravništva tudi s pomočjo evropskih strukturnih skladov
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Na podlagi pogodbe z MDDSZ je Socialna zbornica Slovenije že v prvi polovici leta 2013 razpisala razpis za spodbujanje zaposlovanja-pripravništev na področju socialnega varstva. V obdobju (1.9-31.12.2013) poročanja se je izvajalo financiranje izbranih pripravništev.