Natisni

Naloga

Sprememba definicije minimalne plače v dialogu s socialnimi partnerji

Opis naloge

Definicija naj se spremeni na način, da se iz minimalne plače postopoma izvzamejo dodatki in delovna uspešnost. Minimalna plača naj postane plačno dno.

Ukrep / Sprememba definicije minimalne plače v dialogu s socialnimi partnerji

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Odgovor MDDSZ na točko 3: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo k pripravi sprememb minimalne plače, ki bodo podpirale konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest, pristopilo v dialogu s socialnimi partnerji.

Zgodovina statusov

28.01.2016 R
11.09.2015 DR
20.05.2015 DR
24.02.2015 DR
06.06.2014 DR
29.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Sprememba definicije minimalne plače v dialogu s socialnimi partnerji
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MDDSZ  28.01.2016  V DZ RS je bil sprejet Zakon o spremembi Zakona o minimalni plači, ki je iz minimalne plače izvzel dodatke za nedeljsko delo, nočno delo in delo na praznike. Socialni partnerji so se na ESS dogovorili, da minimalna plača v letu 2016 ostane nespremenjena glede na leto 2015. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MDDSZ  11.09.2015  Sindikati so v Državni zbor vložili predlog za spremembo Zakona o minimalni plači 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MDDSZ  20.05.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MDDSZ  24.02.2015  Januarja 2015 so socialni partnerji sklenili Socialni sporazum za obdobje 2015 - 2016, ki je osnova socialnega dialoga in katerega namen je doseči soglasje med vlado, sindikati in delodajalci o temeljnih ciljih in sistemskih spremembah v državi. Socialni partnerji so se dogovorili, da se v navedenem obdobju zakonska ureditev minimalne plače ne bo spreminjala in bo v letu 2015 usklajena z rastjo cen življenjskih potrebščin za 0,2%. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  06.06.2014  Sprejemanje socialnega sporazuma še poteka.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Sprejemanje socialnega sporazuma še poteka. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014