Natisni

Naloga

Priprava javnega razpisa za prve kapitalske vstope tujih investitorjev v Republiko Slovenijo v letih 2016 in 2017

Ukrep / Spodbujanje novih tujih neposrednih investicij s pripravo javnih razpisov za kapitalske vstope tujih investitorjev v Republiko Slovenijo

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Vlada RS podpira nove tuje neposredne investicije (v nadaljevanju TNI), saj jih prepoznava kot odlično orodje za spodbuditev in rast tehnološko naprednega in konkurenčnega gospodarstva, zmanjševanje brezposelnosti in blaginjo prebivalstva ter večjo vpetost Slovenije v mednarodne tokove poslovanja. Kljub nekaterim konkurenčnim prednostim Slovenije kot lokacije za TNI, za večji obseg TNI v Sloveniji še vedno obstajajo številne ovire. Glede na to, da ovire za tuje (in domače) investitorje in možnost za njihovo odpravo spadajo pod pristojnost različnih državnih organov, je vlada aprila 2013, z namenom podajanja strateških usmeritev in usklajevanja dela v zvezi z ukrepi na področju privabljanja TNI, ustanovila medministrsko koordinacijo za tuje investicije. Končni cilj je vzpostaviti poslovno stabilno in investicijsko privlačno okolje, ki bo Slovenijo ponovno uvrstilo med želene in konkurenčne lokacije.
V letu 2013 je začela delovati nova združena agencija SPIRIT, ki bo za področje TNI zagotavljala nabor celovitih informacij, raziskav in analiz ter nudila celovito podporo investitorjem pri iskanju ustreznih poslovnih priložnosti na način oblikovanja »account managementa« načina sodelovanja s tujimi investitorji.
V letu 2013 in 2014 bodo aktivnosti pospeševanja TNI, v okviru 17 mio EUR letnega proračuna (leta 2012 je bilo za spodbujanje TNI na voljo 13,3 mio EUR), usmerjene predvsem v naslednje aktivnosti:
- dodeljevanje finančnih spodbud za tuje investicije;
- informacijske, svetovalne in druge storitve za tuje investitorje, podpora potencialnim in že obstoječim tujim investitorjem pri pridobivanju informacij in pri vstopu na slovenski trg; spletni portal www.InvestSlovenia.si, obsega poleg splošne predstavitve Slovenije ter naših ključnih sektorjev, svetovanje s področja zakonodaje, davčnega in finančnega sistema, infrastrukture, človeških virov informacije o večjih industrijskih conah, poslovnih parkih in drugih lokacij, primernih za investiranje, kakor tudi nabor konkretnih investicijskih projektov).
- promocije in trženje Slovenije in njenih regij kot lokacije za TNI (udeležba na investicijskih konferencah in ostalih promocijskih dogodkih na ciljnih trgih ter na izbranih nepremičninskih sejmih s predstavitvijo slovenskih investicijskih projektov).
- analiziranja konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za TNI

Zgodovina statusov

02.11.2017 R
27.06.2017 DR
10.01.2017 DR
14.09.2016 DR
29.01.2016 N
18.12.2015 N
17.09.2015
25.02.2015 DR
27.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava javnega razpisa za prve kapitalske vstope tujih investitorjev v Republiko Slovenijo v letih 2016 in 2017
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 01.12.2017
Tip naloge
Načelo SBA X
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  02.11.2017  Z izborom vloge na javni razpis je naloga priprava javnega razpisa za prve kapitalske vstope tujih investitorjev v Republiko Slovenijo v letih 2016 in 2017 zaključena. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MGTŠ  27.06.2017  Na javni razpis so prispele tri vloge. Dve vlogi sta bili zavrnjeni, ker nista izpolnjevali pogojev, ena je bila odobrena. Gre za investicijo v višini 13,6 mio EUR, ki bo zagotovila 41 novih delovnih mest, za katero se zagotovi spodbuda v višini 988.480 EUR.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MGTŠ  10.01.2017  Razpis je že objavljen, drugo odpiranje sledi januarja 2017. Ukrep je v izvajanju in bo zaključen v letu 2017.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MGTŠ  14.09.2016  Javni razpis v višini 4.640.000 EUR je bil objavljen 1.7.2016. Predvidena so tri odpiranja prispelih prijav: 22.8.2016, 30.1.2017 in 27.3.2017. Sredstva bodo podjetjem izplačana do konca leta 2017. 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MGTŠ  29.01.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročevalsko obdobje. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  18.12.2015 
01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  17.09.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročevalsko obdobje. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  25.02.2015  Medministrska koordinacija se v tem obdobju ni sestala. Izboljšanje poslovnega okolja ostaja odprta naloga, ovire pa so še vedno prisotne.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  Medministrska koordinacija se v tem obdobju ni sestala. Izboljšanje poslovnega okolja ostaja odprta naloga, ovire pa so še vedno prisotne. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Medministrska koordinacija se v tem obdobju ni sestala. Izboljšanje poslovnega okolja ostaja odprta naloga, ovire pa so še vedno prisotne.