Natisni

Naloga

Sprememba Zakona o igrah na srečo v zvezi z izvajanjem oglaševanja

Opis naloge

V Zakonu o igrah na srečo je potrebno izvzeti iz prepovedi oglaševanja tuje gospodarske družbe, ki legalno organizirajo igre na srečo v svojih državah in omogočiti prenosljivost licenc zaposlenih v igralništvu med koncesionarji.
Člen 6. določa prepoved oglaševanja gospodarskim družbam, ki v Sloveniji nimajo koncesije za prirejanje iger na srečo. Ta člen zakona obenem posredno onemogoča tudi slovenskim gospodarskim družbam s koncesijo, ki so registrirane za opravljanje igralniške dejavnosti, da prirejajo mednarodne poker turnirje v sodelovanju s tujimi prireditelji brez koncesije v Republiki Sloveniji. Zakon bi bilo potrebno spremeniti tako, da se iz prepovedi oglaševanja izvzamejo tudi tuje gospodarske družbe.

Ukrep / Spremembe Zakona o igrah na srečo

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Predlagana sprememba 6. člena glede oglaševanja ne sodi pod administrativna bremena, saj gre za materialno določbo, ki zaradi občutljivosti področja iger na srečo v določeni meri omejuje oglaševanje dejavnosti.
Oglaševanje iger na srečo se uredi s predpisanimi omejitvami glede terminov, vsebine in načina oglaševanja, tako da se dopušča le zmerno oglaševanje, ki bo omejeno na tisto, kar je nujno za usmerjanje potrošnikov k zakonitemu prirejanju, ne bo pa spodbujalo čezmerne udeležbe ali prikazovalo prirejanja iger na srečo kot nekaj pozitivnega.

Zgodovina statusov

13.01.2023 DR
16.09.2021 DR
13.01.2017 DR
15.09.2016 DR
16.05.2016 DR
20.01.2016 DR
07.09.2015 DR
27.05.2015 DR
18.02.2015 DR
06.06.2014 DR
29.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Sprememba Zakona o igrah na srečo v zvezi z izvajanjem oglaševanja
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2023
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MF  13.01.2023  Stanje je glede na prejšnje poročanje nespremenjeno. 
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MF  16.09.2021  Vlada Republike Slovenije je 2. 9. 2021 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zaklona o igrah na srečo in ga poslala v Državni zbor. Predlog zakona med drugim predvideva ukinitev licenc v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, s čimer zahteva po prenosljivosti licenc med koncesionarji ni več relevantna. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MF  13.01.2017  Stanje je glede na prejšnje poročanje nespremenjeno  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MF  15.09.2016  Ni sprememb glede na zadnje poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MF  16.05.2016  Novela ZIS – F je bila 29. 2. 2016 poslana v notifikacijo Evropski komisiji, ki je določila rok mirovanja predpisa do 30. 5. 2016. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MF  20.01.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MF  07.09.2015  Predlog novele ZIS je v koalicijskem usklajevanju 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MF  27.05.2015  Pripravljen je predlog novele ZIS, ki je v medresorskem in koalicijskem usklajevanju. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  18.02.2015  V pripravi je novela Zakonom o igrah na srečo. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  06.06.2014  Pripravljeni predlog Zakona o igrah na srečo (ZIS-1) kot je načrtovan, ne implementira zahtev EU, zato ne sodi med tekoče posle, ki jih bo Vlada opravila do izteka mandata.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  29.05.2014  Pripravljeni predlog Zakona o igrah na srečo (ZIS-1) kot je načrtovan, ne implementira zahtev EU, zato ne sodi med tekoče posle, ki jih bo Vlada opravila do izteka mandata.  
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  V pripravi je predlog novega Zakona o igrah na srečo ZIS-1, ki naj bi predvidoma odpravil posebne določbe za delavce v igralnici, tako da za opravljanje določenih del v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo ne bi bilo več potrebno imeti dovoljenja za delo v tej dejavnosti (odprava licenc) s čimer uresničujemo enega od podciljev pri navedenem ukrepu. V zvezi s 6. členom ZIS, ki prepoveduje oglaševanje v zvezi s prirejanjem iger na srečo za osebe, ki nimajo koncesije Vlade RS pa predlog novega zakona na področju oglaševanja, podrobneje določa pogoje za oglaševalska sporočila za vse prireditelje iger na srečo, pri čemer se ohranja prepoved oglaševanja osebam, ki niso pridobile dovoljenja oziroma koncesije v skladu s tem zakonom.