Natisni

Naloga

Izvajanje garancij, mikrokreditov, subvencij

Opis naloge

Povečanje finančne podpore malemu gospodarstvu preko regijskih garancijskih shem, semenskega in start up kapitala, novih kreditnih linij

Ukrep / Okrepiti financiranje mikro in malih podjetij preko Slovenskega podjetniškega sklada

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Preko SPS se izvaja širok nabor ukrepov za MSP s ciljem povečanje stopnje preživetja podjetij, spodbujanja podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. MGRT je preko SPS z ukrepom mikrokreditov tudi aktivno posegel na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča . Nadaljuje se z izvajanjem obstoječih ukrepov (garancij s subvencijo obrestnih mer, subvencije za start-up podjetja, KROP,…). Kot novost so bili uvedeni mikrokrediti (preko SPS) za mikro in mala podjetja. Načrtovana je še objava razpisa za sofinanciranje nove tehnološke opreme s ciljem povečanja dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih in razpis za spodbujanje hitrorastočih podjetij s ciljem povečanja usposobljenosti za premagovanje ovir pri rasti podjetij.

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izvajanje garancij, mikrokreditov, subvencij
Odgovorni resor Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA VI
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Slovenski podjetniški sklad daje poseben poudarek mikro in malim podjetjem z oblikovanjem in izvedbo instrumenta mikrokreditov. V začetku leta 2013 je izvedel prvi javni razpis za mikrokredite v višini 5 mio EUR in podprl preko 200 mikro in malih podjetij. V zadnji triadi 2013 je pripravil nov javni razpis za mikrokredite (5 mio EUR), ki ga je objavil v začetku 2014.Poleg tega izvaja Slovenski podjetniški sklad tudi garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (tudi mikrogarancije) in sodeluje z regionalnimi garancijskimi shemami kot pogarant.Za perspektivna in inovativna mlada podjetja pa izvajamo tudi ukrep tveganega kapitala preko družb tveganega kapitala (od sedaj podprtih 16 MSP v višini 16 mio EUR).