Natisni

Naloga

Tehnološki razvoj v igralniški panogi se v zadnjih letih močno stopnjuje in na trg pospešeno prihajajo nove igralne naprave, novi igralniški sistemi in novi koncepti iger. Predlagamo, da se na področju regulacije in nadzora igralniške dejavnosti prenovi zakon o igrah na srečo ter navedeni podzakonski akti v skladu s sprejeto Strategijo razvoja iger na srečo v Sloveniji iz leta 2010.

Ukrep / Sprememba Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav in Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti.

Zgodovina statusov

18.02.2015 R
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Tehnološki razvoj v igralniški panogi se v zadnjih letih močno stopnjuje in na trg pospešeno prihajajo nove igralne naprave, novi igralniški sistemi in novi koncepti iger. Predlagamo, da se na področju regulacije in nadzora igralniške dejavnosti prenovi zakon o igrah na srečo ter navedeni podzakonski akti v skladu s sprejeto Strategijo razvoja iger na srečo v Sloveniji iz leta 2010.
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  18.02.2015  Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti je bila objavljana v Uradnem listu RS št. 38/14, z dne 30. 5. 2014. Prav tako je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 93/14, z dne 22. 12. 2014. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  29.05.2014  Sprememba Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo je bila realizirana, spremembe in dopolnite Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav, pa ne, saj ne sodijo med tekoče posle.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Predvideni rok za spremembo Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti, se podaljša do 31. 5. 2014, rok za spremembo Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav, pa je odvisen od uveljavitve ZIS-1.