Natisni

Naloga

Naloge skladno z dokumentom MI 2013

Ukrep / Določiti jasne naloge posameznih državnih institucij in organizacij podpornega okolja s področja internacionalizacije

Učinki naloge / pričakovani rezultati

MGRT kot ministrstvo pristojno za pripravo politike za področje internacionalizacije na tem mestu prevzema odgovornost za koordiniranje teh aktivnosti na ravni države, ter v sodelovanju z ostalimi institucijami.
Nadaljevali bomo z delom v okviru Strateškega sveta za gospodarsko sodelovanje s tujino. Predsednik sveta je minister za gospodarstvo, podpredsednik pa minister za zunanje zadeve. Člani sveta so tudi predstavniki največjih gospodarskih združenj: GZS, OZS in TZS. Naloga sveta je usklajevanje dela posameznih državnih institucij in organizacij podpornega okolja s področja internacionalizacije ter koordinacija aktivnosti na področju gospodarskega sodelovanja s tujino. V okviru sveta se določajo tudi naloge posameznih institucij. Vsekakor je potrebna večja usklajenost delovanja raznolikih institucij za ugotavljanje učinkovite podpore slovenskemu gospodarstvu.

Zgodovina statusov

17.09.2015 R
01.06.2015
02.03.2015 DR
27.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Naloge skladno z dokumentom MI 2013
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Načelo SBA X
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  17.09.2015  Ukrep je realiziran s sprejetjem dokumenta MI 2015-2016. 
01.02.2015 - 30.04.2015  MGTŠ  01.06.2015  Dokument je bil sprejet 28. 5. 2015 na VRS. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  02.03.2015  Dokument je v pripravi. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  Dokument MI 2014 je v pripravi. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  MGRT je pripravil in skoordiniral dokument MI 2013, kjer so se vsi deležniki zavezali k skupnim ciljem. Takšen dokument bo MGRT pripravil tudi za leto 2014, saj predvidevamo, da bo realizacijo vsako leto boljša, zagotovo pa je potrebno horizontalno sodelovanje številnih institucij.