Natisni

Naloga

Aktivna podpora države pri uvajanju sodobne, ekološke in varne tehnologije v cestnem transportu

Ukrep / Aktivna podpora države pri uvajanju sodobne, ekološke in varne tehnologije v cestnem transportu

Učinki naloge / pričakovani rezultati

MzIP bo na MKO posredovalo predlog za spremembo 112. člena ZVO. MKO je nosilec ZVO.

MzIP bo spodbujalo uporabo in razvoj novih tehnologij za zmanjševanje svetlobnih in prometnih emisij pri upravljanju cestne infrastrukture (npr. cestna razsvetljava) in pri upravljanju prometa.
V ta namen si bomo prizadevali za vključitev tovrstnih projektov v programe, ki se financirajo iz sredstev EU.

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Aktivna podpora države pri uvajanju sodobne, ekološke in varne tehnologije v cestnem transportu
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Realizirano je v okviru javnega razpisa za nepovratne finančne pomoči za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov 23SUB-CTP13. Ker so bile subvencije v višini 4 mio EUR večinoma razdeljene že po prvem odpiranju, je bila podana zahteva avtoprevoznikov po dodatnih 5 mio EUR sredstev, kar pa ni bilo realizirano.