Natisni

Naloga

Omogočiti uporabo lesnih ostankov v energetske namene

Ukrep / Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdo gorivo

Učinki naloge / pričakovani rezultati

(1) omogočeno bo kurjenje lastnih odpadkov iz obdelave in predelave lesa v lesnopredelovalnih obratihtrenutne mejne vrednosti vsebnosti klora zelo omejujejo uporabo lesnih odpadkov),
(2) omogočena bo predelava naravnega lesa in delno onesnaženega obdelanega lesa v trdno gorivo (trenutne mejne vrednosti vsebnosti klora zelo omejujejo uporabo lesnih ostankov pri predelavi v trdno gorivo),
(3) odprava nezmožnosti prevzema odpadkov iz neonesnažene biomase pri predelovalcu nenevarnih odpadkov v trdna goriva (trenutno se za predelavo neonesnažene biomase v trdna goriva ne zahteva okoljevarstveno dovoljenje, zato ti predelovalci ne morejo prevzeti odpadkov iz neonesnažene biomase – niso vključeni v Informacijski Sistem Odpadki in zato ne morejo izpolnjevati elektronskih evidenčnih listov pri prevzemu odpadkov)
Učinki: - omogočeno bo kurjenje lastnih odpadkov iz obdelave in predelave lesa v lesnopredelovalnih obratih (trenutne mejne vrednosti vsebnosti klora zelo omejujejo uporabo lesnih odpadkov)
- omogočena bo predelava naravnega lesa in delno onesnaženega obdelanega lesa v trdno gorivo (trenutne mejne vrednosti vsebnosti klora zelo omejujejo uporabo lesnih ostankov pri predelavi v trdno gorivo)
- odprava nezmožnosti prevzema odpadkov iz neonesnažene biomase pri predelovalcu nenevarnih odpadkov v trdna goriva (trenutno se za predelavo neonesnažene biomase v trdna goriva ne zahteva okoljevarstveno dovoljenje, zato ti predelovalci ne morejo prevzeti odpadkov iz neonesnažene biomase – niso vključeni v Informacijski Sistem Odpadki in zato ne morejo izpolnjevati elektronskih evidenčnih listov pri prevzemu odpadkov)

Zgodovina statusov

24.02.2015 R
28.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Omogočiti uporabo lesnih ostankov v energetske namene
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA IX
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  24.02.2015  Sprejeta je bila Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdo gorivo. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Uredba je v medresorskem usklajevanju. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014