Natisni

Naloga

Sprejem podzakonskega akta: Uredba o komunalnih odpadkih.

Opis naloge

Namesto enega podzakonskega predpisa bosta sprejeta dva predpisa: Uredba o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in Uredba o izvajanju gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov.

Ukrep / Sprememba predpisov s področja ravnanja z odpadki

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Zagotoviti zbiranje komunalnih odpadkov v okviru javne službe z izjemo tistih za katere to zahtevajo direktive ali pa se na tak način lažje dosežejo cilji varstva okolja in varovanja človekovega zdravja.
Zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v okviru javne službe.

Zgodovina statusov

21.01.2021 DR
17.01.2019 DR
30.05.2018 DR
31.01.2018 DR
26.06.2017 DR
13.01.2017 DR
19.09.2016 N
18.05.2016 N
29.01.2016 N
09.09.2015 N
24.02.2015 N
28.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 1366 dni
Naziv podcilja Sprejem podzakonskega akta: Uredba o komunalnih odpadkih.
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2019
Načelo SBA IX
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MNVP  21.01.2021  V pripravi je predlog zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki bo na zakonski ravni urejal problematiko zaradi katere je bi podan predlog za Uredbo o komunalnih odpadkih. Tehnične podrobnosti glede zbiranja že ureja predpis (uredba o zbiranju). Po sprejetju ZGJSVO se tehnične podrobnosti obdelave KO urejajo s predpisom (Uredbo) 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  17.01.2019  Rok za realizacijo naloge je vezan na sprejem ZVO-2, rok za navedeno spremembo predpisov bo določen po sprejemu ZVO-2, za katerega je predviden sprejem na vladi do konca leta 2019.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  30.05.2018  Predpis, ki bo urejal javno službo obdelave komunalnih odpadkov, je v strokovnem usklajevanju na ministrstvu oziroma bodo po ugotovljenih strokovnih rešitvah vsebine predpisa lahko vključene v ZVO-2. Javna obravnava ZVO-2 bo predvidoma zaključena do konca leta 2018. Glede na to je predviden sprejem zakona na vladi v letu 2019. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov je bila sprejeta (Uradni list RS, št. 33/17). Predpis, ki bo urejal javno službo obdelave komunalnih odpadkov, je v strokovnem usklajevanju na ministrstvu oziroma bodo po ugotovljenih strokovnih rešitvah vsebine predpisa lahko vključene v ZVO-2.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  26.06.2017  Zaključena javna obravnava uredb, naslednja aktivnost je pregled in uskladitev pripomb.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  13.01.2017  Uredba o izvajanju gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov je v javni obravnavi od decembra 2016. Uredba o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je v pripravi. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  19.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Sprejetje podzakonskega akta se predvideva po sprejetju ZVO-2. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  09.09.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  24.02.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014