Natisni

Naloga

Vzpostaviti komunikacijski kanal za podajanje predlogov poslovnih subjektov za reševanje težav v konkretnih situacijah oziroma postopkih

Ukrep / Vzpostavitev Poslovnega SOS-a za poslovne subjekte - REŠI TEŽAVO Z DRŽAVO!

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Ukrep je v fazi realizacije, ki se predvideva do konca oktobra 2013

Zgodovina statusov

24.02.2015 R
29.05.2014 DR
23.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostaviti komunikacijski kanal za podajanje predlogov poslovnih subjektov za reševanje težav v konkretnih situacijah oziroma postopkih
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2014
Tip naloge
Načelo SBA III
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MJU  24.02.2015  Vlada Republike Slovenije je na 21. redni seji dne 5. 2. 2015 sprejela Sklep, št. 01000-8/2014/5 z dne 5.2.2015 o seznanitvi s projektom PoslovniSOS, ki se začne izvajati z dnem 2.3.2015. Po 6 mesečnem izvajanju se pripravi poročilo s predlogi nadljnih rešitev. Cilj je seznanitev vlade s konkretnimi problemi, ki jih imajo poslovni subjekti v praksi pri sodelovanju z javno upravo oziroma institucijami, ki izvajajo javna pooblastila (v nadaljnjem besedilu: država). Spletna stran in aplikacija sta pripravljeni za delovanje. Poslovni subjekti si namreč želijo debirokratizacije poslovnega okolja, kar pomeni odpravo birokratskih ovir in s tem povezanih nepotrebnih stroškov, prav tako pa si želijo bolj dejavnega in hitrejšega odziva upravnih organov. Komunikacijski kanal je namenjen izključno poslovnim subjektom (kot so npr. obrtniki, samostojni podjetniki, start up podjetja, zastopniki podjetij), ki bodo zaznane težave v konkretnih (upravnih in drugih) postopkih, ki so v teku pred določenim organom, posredovali preko spletne strani (poslovniSOS.gov.si), prejel in obravnaval pa jih bo preko članov medresorske delovne skupine za izvajanje projekta PoslovniSOS, ki so člani kabinetov, koordinator poslovnega SOS, in sicer državni sekretar ministrstva, pristojnega za upravo oz. njegov namestnik. S tem bo omogočena tudi neposredna in takojšnja seznanitev ministrov s trenutnimi in konkretnimi problemi poslovnih subjektov pri poslovanju z državo.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MNZ  29.05.2014  Portal je tehnično vzpostavljen in je pripravljen za začetek produkcijskega delovanja, vendar pa je njegova uveljavitev prestavljena zaradi trenutne politične situacije. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  23.04.2014  Portal je tehnično vzpostavljen in je pripravljen za začetek produkcijskega delovanja predvidoma v aprilu 2014.