Natisni

Naloga

Prenoviti in poenostaviti sistem reševanja e-vlog na ZPIZ in UE

Opis naloge

Pri E-vlogah ZPIZ je sistem reševanja vlog že od vzpostavitve enak in z vidika UE skrajno neracionalen: npr. za enega vložnika, ki ima štiri otroke, ZPIZ pošlje v reševanje upravni enoti štiri vloge in je na vsako posebej potrebno vnašati iste podatke o vložniku in zakoncu. Takšen način je zelo zamuden, kar se še posebej pozna ob povečanem številu vlog, kot je v zadnjem času. AJPES, ki je zadolžen za vodenje evidence transakcijskih (poslovnih) računov pravnih oseb, bi moral o vsakem zaprtju računa obveščati DURS, le-ta pa bi moral, ko ugotovi, da poslovni subjekt nima transakcijskega računa, o tem obvestiti ZZZS.

Ukrep / Poenostaviti postopek pri e-vlogah, ki se jih vlaga na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Zgodovina statusov

07.10.2021 DR
13.02.2020 DR
19.01.2017 DR
18.05.2016 DR
02.02.2016 DR
14.09.2015 DR
21.05.2015 DR
26.02.2015 DR
05.06.2014 DR
29.05.2014 N
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 2095 dni
Naziv podcilja Prenoviti in poenostaviti sistem reševanja e-vlog na ZPIZ in UE
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2017
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MDDSZ  07.10.2021  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenija je prenovil in digitaliziral svoje poslovanje, postopke vodi od začetka do konca brezpapirno, dokumente strank pa upravlja v digitalnih dosjejih. Od leta 2015 tudi odločbe izdaja v izvirno elektronski obliki, v postopku jih digitalno podpišeta strokovni delavec in pristojni direktor, stranki pa jih vroči elektronsko ali pa v fizičnem prepisu, pri čemer lahko stranka kadarkoli prevzame elektronski izvirnik in preveri avtentičnost prepisa. Digitalne storitve ZPIZ omogočajo državljanom in podjetjem varno in učinkovito poslovanje na daljavo. Portala sta strankam na voljo na naslovu https://www.zpiz.si. Gre za, na eni vrsti storitve, ki so namenjene zavarovancem in upokojencem, na drugi strani pa storitve (BiZPIZ), ki so namenjene organizacijam, s katerimi ima zavod vzpostavljenih vrsto integracij, v katerih elektronsko izmenja več kot 50 milijonov dokumentov in poslovnih sporočil letno, to pa mu omogoča visoko stopnjo avtomatizacije poslovanja. Zavarovanci in upokojenci z uporabo storitev lahko s storitvijo eVloge pripravijo, digitalno podpišejo in oddajo zahteve za začetek postopkov in vse ostale potrebne dokumente, zavod pa jim odločbe in druge dokumente elektronsko vroča s storitvijo ePredal. Storitev Informativna osebna evidenca zavarovancem omogoča spremljanje njihovih podatkov o zavarovanju, storitev eNakazila pa spremljanje nakazil. Datum upokojitve in višino pokojnine si stranke izračunajo s storitvijo Spletni pokojninski kalkulator (Osebni za registrirane uporabnike na njihovih konkretnih podatkih o zavarovanju) ter Splošni za neregistrirane uporabnike oziroma izračune na simuliranih vnosih podatkov. Storitve je konec leta 2020 uporabljalo več kot 80 tisoč registriranih uporabnikov s kvalificiranimi digitalnimi potrdili, nekaj tisoč tudi z računom SI-PASS ali mobilno identiteto smsPASS. V letu 2020 je zavod uvedel novo generacijo digitalnih storitev eVloge za VSE, s katerimi je omogočil oddajo elektronskih vlog in digitalni prevzem dokumentov tudi uporabnikom brez digitalnih potrdil in uporabnikom portala e-Uprava. Z uvedbo storitve e-Vloge za VSE je zavod v letu 2020 za štirikrat povečal število prejetih elektronskih vlog na več kot 78 tisoč, rast pa se nadaljuje tudi v letu 2021. Nekatere digitalne storitve ZPIZ so dosegljive tudi kot glasovno odzivne (IVR) storitve prek telefona, po avtomatskem telefonskem odzivniku so na voljo osnovne informacije, na zahtevnejša vprašanja pa več kot 300 tisoč strankam letno v enotnem kontaktnem centru telefonsko svetujejo strokovno usposobljene svetovalke in svetovalci. Pomoč uporabnikom spletišča pri uporabi storitev zavoda od leta 2019 zagotavlja tudi Digitalni pomočnik ZPIZ, ki strankam dnevno posreduje v povprečju do 1000 odgovorov na njihova vprašanja. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MDDSZ  13.02.2020  Stanje je nespremenjeno glede na zadnje poročanje.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MDDSZ  19.01.2017  Stanje je nespremenjeno glede na zadnje poročanje.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MDDSZ  18.05.2016  Stanje je nespremenjeno glede na zadnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MDDSZ  02.02.2016  Stanje je nespremenjeno glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MDDSZ  14.09.2015  Stanje je glede na prejšnje poročanje nespremenjeno. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MDDSZ  21.05.2015  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MDDSZ  26.02.2015  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  05.06.2014  V smeri realizacije ukrepa je že v letu 2013 bil sprejet Zakon o matični evidenci zavarovancev (ZMEPIZ-1). 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Naziv podcilja ni skladen z nazivom ukrepa, zaradi česar ni jasen sam ukrep, zato poročanje ni mogoče 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  ZMEPIZ-1