Natisni

Naloga

Priprava Izhodišč za prenovo Zakona o varstvu potrošnikov

Ukrep / Zagotoviti visoko raven zaščite potrošnikov in odpraviti nekatera nesorazmerna bremena za gospodarske subjekte

Zgodovina statusov

29.01.2016 R
16.09.2015 DR
27.05.2015 DR
20.02.2015 N
27.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava Izhodišč za prenovo Zakona o varstvu potrošnikov
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MGTŠ  29.01.2016  Ministrstvo je pripravilo izhodišča za prenovo Zakona o varstvu potrošnikov, na podlagi prejetih odzivov je ministrstvo že oblikovalo predlog novega zakona, ki je bil obravnavan v krogu strokovne javnosti. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  16.09.2015   
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MGTŠ  27.05.2015  Aktivnosti se nadaljujejo v skladu s predhodnim poročanjem. Ministrstvo pripravlja predlo novele Zakona o varstvu potrošnikov. 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  20.02.2015  Širša posvetovalna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov zbornic, potrošniških organizacij, združenj in drugih deležnikov, je bila oblikovana v letu 2014. Zadnji sestanek delovne skupine je potekal novembra 2014. Prenova zakona bo zaradi različnih stališč deležnikov do posameznih odprtih vprašanj predvidoma dolgotrajna.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  V okviru priprave novega ZVPot v letu 2014, bomo področje garancij v celoti preučili in predlagali ustrezne spremembe. Rok za realizacijo 30.6.2015. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  MGRT proučuje strokovne podlage za novelo ZVPot.