Natisni

Naloga

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Opis naloge

Vzpostaviti bolj učinkovit sistem ravnanja z odpadno embalažo, v katerem bodo proizvajalci dejansko krili stroške ravnanja z odpadno embalažo v predpisanih okvirih.

Ukrep / Vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadno embalažo

Zgodovina statusov

01.10.2021 DR
21.01.2021 DR
17.01.2019 DR
30.05.2018 DR
31.01.2018 DR
12.10.2017 DR
13.01.2017 DR
19.09.2016 DR
18.05.2016 DR
29.01.2016 DR
09.09.2015 N
24.02.2015 N
28.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 1366 dni
Naziv podcilja Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2019
Načelo SBA IX
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MNVP  01.10.2021  Uredba o embalaži in odpadni embalaži je bila sprejeta, Uradni list RS, št. 54/21.  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MNVP  21.01.2021  Predlog Uredbe o embalaži in odpadni embalaži poslan v notifikacijo Evropski Komisiji (Direktive 94/62/ES, 2015/1535/EU in 2018/852/EU). Rok mirovanja: do 11.2.2021. MOP bo po koncu roka mirovanja poslalo predlog predpisa ponovno v pregled SVZ, nato pa ga posredovalo v obravnavo Vladi Republike Slovenije. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  17.01.2019  Rok za realizacijo naloge je vezan na sprejem ZVO-2, rok za navedeno spremembo predpisov bo določen po sprejemu ZVO-2, za katerega je predviden sprejem na vladi do konca leta 2019.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  30.05.2018  Realizacija naloge je vezana na sprejem ZVO-2, za katerega je predvidena javna obravnava do konca leta 2018 in sprejem na vladi v letu 2019.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Realizacija naloge je vezana na sprejem ZVO-2.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  12.10.2017  Prvi del vzpostavitve bolj učinkovitega sistema ravnanja z odpadno embalažo je urejen. Vzpostavljena je pravna podlaga za vzpostavitev evidence vseh oseb, ki dajejo embalažo v promet (novi 10.a-10.c člen zadnje novele Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo; Ur.l. RS, št. 35/17).  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  13.01.2017  Popravek uredbe iz leta 2015 se ne naša na učinkovitost sistema ampak na določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe. Ni sprememb. Sprejem predpisa je vezan na sprejem ZVO-2. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  19.09.2016  Sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je bila sprejeta na seji Vlade RS z dne 29.7.2015. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Naloga je realizirana za področje embalaž, vendar je v letu 2016 predvidena ponovna sprememba uredbe zaradi prenosa nove direktive o omejitvah uporabe plastičnih vrečk. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  09.09.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  24.02.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014