Natisni

Naloga

Povečanje deleža prijave pridelka vina in povečanje obsega nadzora nad prijavo.

Opis naloge

Vinarski inšpekciji dodati pristojnost za nadzor nad prometom z vinom v gostinskih obratih.
Povečati kazni/globe za prekrške, in sicer za večje prekrške na trikratno vrednost obstoječih, za manjše prekrške pa na polovico kazni za večje prekrške.
Poenostaviti postopek za sankcioniranje kršiteljev.
Prepoved točenja neustekleničenega vina v gostinskih lokalih.
Določiti način izračuna pridelka določenega letnika za celotno območje Slovenije (vključiti tudi pridelek pridelovalcev, ki niso zavezani za prijavo) za namene poročanja Evropski komisiji in za uporabo različnih podatkov o pridelavi in stanju v panogi.
Omejevanje nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina.

Ukrep / Povečanje deleža prijave pridelka vina in povečanje obsega nadzora nad prijavo.

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Povečanje deleža prijave pridelka vina in povečanje obsega nadzora nad prijavo.
Odgovorni resor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014