Natisni

Naloga

Vzpostavitev gozdno – lesne verige in ustanovitev centrov za predelavo lesa

Opis naloge

Podrobneje opredeliti, za koga se lahko storitve v okviru strojnih krožkov izvajajo in kdo jih lahko izvaja. Doslej je prihajalo do različne razlage, za koga se lahko storitve izvajajo (samo članom stojnih krožkov ali tudi drugim).

Ukrep / Preprečitev dajanja na trg nezakonito pridobljenega lesa in proizvodov iz takega lesa

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Ukrep bo omogočil sodelovanje vseh deležnikov ter s tem krepile konkurenčnost celotne verige od gozda do izdelkov iz lesa in papirja. Z uporabo lesa kot surovine nacionalnega pomena za domačo lesno-predelovalno in papirno industrijo s čim višjo dodano vrednostjo. Ustanovijo naj se centri za predelavo lesa, v katere naj se vključi koncesionarje, lesnopredelovalna podjetja (stara in nova) in lastnike gozdov, če centra ni, pa koncesijo dodeliti pod pogoji, da sredstva od prodaje lesa koncesionar vloži v ustanavljanje in razvoj centrov za predelavo lesa.

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev gozdno – lesne verige in ustanovitev centrov za predelavo lesa
Odgovorni resor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Realiziran je s sprejemom Zakona o gozdovih, Ur. l. RS, št. 63/2013